Na de studie

Master

Een logische stap is om na de Bachelor Filosofie de Master Filosofie te volgen. Dit kan in Rotterdam, maar ook geeft het bachelordiploma toegang tot andere masteropleidingen in Filosofie in binnen- en buitenland. Vind je het doen van filosofisch onderzoek interessant en heb je de bachelor met een hoog gemiddelde afgesloten, dan is een Research Master wellicht een goede keuze.

Arbeidsmarkt

Verschillende werkvelden
Het bachelordiploma geeft je ook toegang tot de arbeidsmarkt. Onderzoeker en docent zijn populaire beroepen voor afgestudeerde filosofen. Maar filosofen werken ook bij justitie, als journalist, directeur van een ziekenhuis of in het bedrijfsleven, als schrijver, ondernemer, kunstcriticus of als beleidsmedewerker bij een overheid. Door je analytische vermogen, je capaciteit om teksten goed te lezen te begrijpen, een probleem uiteen te rafelen en goed na te denken over oplossingen ben je een waardevolle aanvulling bij menig organisatie.

Breder dan alleen filosofie
Deze opsomming van werkgelegenheidssectoren klinkt natuurlijk erg mooi. Bedenk hierbij wel dat je kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot als je enige kennis van het vakgebied hebt waarin je wilt werken. Hier biedt de relatie die de filosofie heeft met de andere wetenschappen een aanknopingspunt. In de Rotterdamse opleiding krijg je de ruimte om niet-wijsgerige vakken in je afstudeerpakket op te nemen.

Filosofische vaardigheden
Filosofische vaardigheden worden meer en meer gewaardeerd: het vermogen problemen te analyseren en voorstellen voor oplossingen aan te dragen, communiceren, ideeën naar voren brengen en uitvoeren, inzicht bieden in voors en tegens, en het begrijpen en in kaart brengen van complexe gegevens. Je kunt helder en kritisch denken, snel lijnen uitzetten en structuren ontdekken in nieuwe, nog onoverzichtelijke situaties. Daardoor ben je in staat om op verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Als filosoof bied je geen pasklare oplossingen, maar door een kritische en creatieve omgang met een grote diversiteit aan hedendaagse vraagstukken ben je in staat om nieuwe kaders te scheppen waardoor je een zinvolle bijdrage levert aan mogelijke oplossingen.