Wat kan de studentendecaan voor je doen?

Informeren, begeleiden, adviseren, voorlichten

Voor inhoudelijke vragen over je studie en andere studie-gerelateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseur. Heb je vragen en/of problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen, dan kun je terecht bij de studentendecanen. Je kunt hierbij denken aan vragen op het gebied van rechtspositie en regelgeving. Het gaat dus om vragen of problemen die niet direct het curriculum (de inhoud van de opleiding) betreffen, maar jou zelf als student.

De studentendecaan kan jou ook helpen in bijzondere gevallen. Doe je bijvoorbeeld aan topsport of heb je een functiebeperking dan kan de studentendecaan jou helpen met het plannen van jouw studie en bijvoorbeeld het aanvragen van een beurs.

Studerende ouders
Studenten die zwanger zijn of jonge kinderen hebben kunnen zowel bij de studentendecanen als bij de studieadviseur terecht met vragen over studieplanning of andere zaken. Op de campus Woudestein is er een kinderopvanglocatie van Partou.


Overige zaken waarmee je naar de studentendecaan kan:

  • Financiën (collegegeld, studiefinanciering) en financiële ondersteuning bij persoonlijke omstandigheden
  • Studievoortgang (bijv. BSA, ziekte of persoonlijke omstandigheden)
  • In- en uitschrijven, toelating en afstuderen
  • Ondersteuning bij aanvraag studiebeurs particuliere fondsen
  • Het aanvragen van bestuursbeurzen
  • Problemen met je faculteit (bemiddeling, klachten, bezwaar en beroep)
  • Studiekeuze, planning en motivatie, maar ook over leren studeren, tentamens doen
  • Huisvesting; voor vragen en advies over het verkrijgen van een urgentieverklaring.
     

Wil je meer weten over efficiënt studeren? Kijk dan eens bij onze 10 tips voor efficiënt studeren
 

De studentendecanen van de EUR

Contact: studentendecanen@eur.nl

Dhr. drs. O. (Olav) Bollen
Erasmus MC: dinsdag 13.00-17.00uur
Woudestein: woensdag t/m vrijdag 

Mw. drs. A.W. (Jenny) Dijkstra
Woudestein: ma, di, do, vrij 
Aanspreekpunt topsport 

Mw. mr. M.M. (Myrte) Dokter
Woudestein: ma, di, do, vrij 

Mw. M. (Marlijn) Timmermans-Muller MA
Woudestein: di t/m do
Aanspreekpunt studeren met een functiebeperking