Opleidingscommissie

Opleidingscommissie Faculteit der Wijsbegeerte

De opleidingscommissie (OC) van de Faculteit der Wijsbegeerte is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezighoudt met onderwijs. Deze commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de voorgestelde onderwijsprogramma's en bekijkt jaarlijks of de huidige programma's haalbaar zijn voor de studenten. De opleidingscommissie houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet ook zelf voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de opleidingscommissie studiedagen over onderwijs en kwaliteitsverbetering.

Voor meer informatie over wat de Opleidingscommissie is en doet: raadpleeg haar jaarverslagen, die hieronder zijn te downloaden.

De stukken van de OC liggen ter inzage op het secretariaat van de OC in kamer H5-21.

Samenstelling van de Opleidingscommisie

Personeelsgeleding 
Dr. G.H. van Oenen (voorzitter)vanoenen@fwb.eur.nl

Prof. Dr. L. van Bunge

vanbunge@fwb.eur.nl   

Dr. A.W. Prins

prins@fwb.eur.nl

Jasper van den Herik MA

vandenherik@fwb.eur.nl

Studentengeleding 
A.A. van der Galiën386151ag@student.eur.nl
A. Kwikkersannemijn.kwikkers@gmail.com
Y.Y. Liyuenyee@yus.demon.nl 
M. Mulder (vice-voorzitter)marlijn-mulder@hotmail.com

Adviserende leden         

Dr. B. Leeuwenburgh                                  

Dr. P Schuurman

L. Schots MA

Secretaris

L. Schots MA, e-mail: schots@fwb.eur.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015