Gedragscodes

Voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering heeft de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten gedragscodes opgesteld. De universiteiten hebben zich gecommitteerd aan de naleving van deze codes. Op de volgende pagina’s kunt u lezen hoe bij de Erasmus Universiteit Rotterdam twee van die codes, die voor Goed Bestuur en Openheid Dierproeven, worden nageleefd. De gedragscode wetenschapsbeoefening vindt u op de webpagina 'wetenschappelijke integriteit'. Behalve de gedragscodes zelf treft u op al deze pagina's de links naar de voornaamste EUR-informatiebronnen aan. I.e. onze regels, reglementen en richtlijnen enerzijds en representaties van hoe wij die naleven anderzijds.