850 miljoen jaar Europa

Een geologische geschiedenis

In zes hoorcolleges wordt een schets gegeven van 850 miljoen jaar geologische geschiedenis van Europa. Europa blijkt een legpuzzel van stukjes die overal vandaan lijken te komen en die uiteindelijk de huidige kaart vormen.

Uit het soort gesteente, de ouderdom, de mineraal- en fossielinhoud en nog meer gegevens, kunnen conclusies worden getrokken over de verdeling van land en zee, het klimaat en de plaats op de aardbol. Zo zijn paleo-geografische reconstructies te maken waaruit het kaartbeeld kan worden gevormd. Het voorstellingsvermogen wordt daarbij op de proef gesteld, temeer omdat zowel in ruimte als in tijd wordt gedacht.

De meeste gesteentes die in Europa voorkomen, zijn geologisch gesproken jong. Slechts op enkele plaatsen komen echt oude gesteentes voor, zoals in Finland en Zweden. Daar beginnen we dan ook met onze reconstructie van het verleden. We eindigen in ons eigen land. In de stappen daartussen passeren we ‘momenten’ van massale uitsterving of juist ‘supersnelle’ evolutie waarbij vele nieuwe levensvormen het licht zien, we zien oceanen verschijnen en weer verdwijnen en er zijn periodes van gebergtevorming en vulkanisme. 

Dr. Leo Minnigh

Dr. L.D. Minnigh studeerde geologie in Leiden. Hij was visiting professor in Brazilië, heeft bij verschillende geologische adviesbureaus gewerkt en was wetenschappelijk informatie-specialist aardwetenschappen bij de TU Delft. 

Inschrijven

Code1712CH
Data26 september
3, 10, 24, 31 oktober
7 november 2017
Dag en tijdDinsdag, 13.30 - 16.00
LocatieISS, Den Haag (klik hier voor meer informatie)
Kosten€222,- (incl. BTW)
Aantal bijeenkomsten6