Breaking news: Hovo stopt

Rotterdam, juni 2017 - Volgens nog onbevestigde berichten stopt Hovo met het organiseren van onderwijsprogramma’s. Het studiejaar 2017-2018 zou het laatste zijn dat Rotterdammers van 50 jaar en ouder nog cursussen kunnen volgen aan de Erasmus Universiteit. De directie van Erasmus Academie zegt van niets te weten en onthoudt zich van commentaar. Inmiddels heeft het hoofd van Hovo Rotterdam, Lya van Staveren al haar vertrek aangekondigd. 

Laat ik u gelijk maar geruststellen. Bovenstaand bericht is niet waar! Het is een voorbeeld van fake nieuws. Sinds de verkiezing van Donald Trump weet de hele wereld wat dat betekent: het manipuleren van nieuwsfeiten om (politiek) gewin. Fake nieuws verspreiden en de media hiervan beschuldigen, ontwricht het geloof in een onafhankelijke pers. Via sociale media kan iedereen alles de ether in slingeren, ongecontroleerd, waar of onwaar. Maar ook serieuze media maken zich schuldig aan het verspreiden van nepnieuws. Er zijn talloze voorbeelden van foto’s en zelfs filmmateriaal die in de verkeerde context zijn gebruikt of klakkeloos worden overgenomen.

Het fenomeen ‘fake news’ is niet nieuw, maar van alle tijden, betoogt mediahistoricus Pien van der Hoeven in haar cursus ‘De waarheid ligt op het slagveld’. Vooral bij gewapende conflicten wordt geprobeerd het nieuws te manipuleren. Aan de hand van historische en moderne voorbeelden laat Van der Hoeven zien dat journalistiek en propaganda soms in elkaars verlengde liggen.

‘De waarheid ligt op het slagveld’ is een van de cursussen die Hovo Rotterdam het komend jaar voor u in petto heeft. Het bewijst dat Hovo springlevend en actueel is. Laat u niks wijsmaken.

Er is weer een gevarieerd aanbod van de meest uiteenlopende onderwerpen. Van Hebreeuws of Arabisch leren lezen tot Filosofie van de wiskunde. U kunt weer kiezen uit cursussen (kunst)geschiedenis, filosofie, talen, exacte wetenschappen, sociale wetenschappen of muziek. Blader door deze gids en laat u verrassen. Ik nodig u van harte uit Hovo Rotterdam ook komend studiejaar te bezoeken. En de jaren daarna.

Tot slot, nep nieuws is nooit helemaal verzonnen, er moet een kern van waarheid zijn. In het bovenstaande is dat het afscheid van Lya van Staveren. Zij heeft van Hovo Rotterdam een bloeiende en dynamische organisatie gemaakt, met een buitengewoon gevarieerd aanbod van onderwijs. Wendy Jansen, al vele jaren werkend voor Hovo Rotterdam, volgt haar op. Zij staat voor continuïteit van de erfenis, maar ook voor vernieuwing en jeugdig elan. De toekomst van Hovo Rotterdam is daarmee weer voor jaren verzekerd, alle nepnieuws ten spijt.

Ik wens u weer een inspirerend Hovo-jaar toe.  

Ad Hofstede, directeur Erasmus Academie