Cursus Christendom en Gnosis

Samenvatting

Type
Cursus
Code
1724DR
Datum(s)

8, 15, 22 februari
8, 15, 22, 29 maart
5 april 2018

Donderdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Erasmus Universtiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 295,- (incl. BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW

Reeds in de eerste eeuw van het christendom ontstaat de discussie of met de menswording van Christus alle goddelijke geheimen zijn geopenbaard, of dat die geheimen nog moeten worden ontsluierd. Wanneer alle geheimen reeds zijn geopenbaard, behoef je die alleen nog maar te geloven. Dat is het kerkelijke christendom in al haar vormen. Daartegenover staat het ‘andere’ christendom dat (meer) inzicht zoekt in de geheimen Gods. Dat is het gnostische christendom.

Gnosis is Grieks voor ‘inzicht’ en is een zoektocht naar God. Zoals geloof een andere zoektocht is. De gnostische zoektocht doorheen de geschiedenis van het christendom kent vele verschijningsvormen. In de late oudheid kennen we het gnostieke christendom van de Nag Hammadi geschriften. Maar ook het christelijke manicheïsme in de late oudheid is een vorm van gnosis. Maar waarom worden de gnostische vormen van christendom door de kerkvaders verketterd?

In de middeleeuwen vinden we de gnostische zoektocht terug bij de katharen in Zuid-Frankrijk en bij de magisters van de School van Chartres zoals Bernardus Silvestris (midden twaalfde eeuw) en Alanus ab Insulis (ca. 1120-1202). In de middeleeuwen vinden we ook de mystieke zoektocht naar God bij onder meer Hadewijch (ca. 1250) en Jan van Ruusbroec (1293-1381). Aan de orde komt de vraag: Wat is het onderscheid tussen gnosis en mystiek?

In de Verlichting kunnen we de gnostische zoektocht traceren bij de Rozenkruisers, de Illuminaten, Jacob Böhme (1575-1624) en Wolfgang Mozart (1756-1791). In diens Zauberflöte ondergaan Tamino en Pamina een inwijding om tot volledige kennis te komen. Ook besteden we aandacht aan het christendom van Emanuel Swedenborg (1688-1772) die veel invloed heeft gehad op het occultisme in de negentiende eeuw.

In het midden van de negentiende eeuw ontstaat de zogenaamde Leben Jesu Forschung. Bijbelwetenschappers gaan zich meer in meer richten op de historische Jezus met als gevolg dat er een christelijk-gnostiche tegenbeweging ontstaat. We bestuderen onder meer de christelijke esoterie van Anna Kinsgsford (1846-1888) in haar boek The Perfect Way, or the Finding of Christ uit 1909 en de christologie van de esotericus Rudolf Steiner (1864-1925). Tevens bestuderen we de vele vormen van gnostisch christendom in de eenentwintigste eeuw.

 

Dr. John van Schaik

Dr. J. van Schaik is religiewetenschapper. Hij studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele boeken op zijn naam staan over de relaties tussen het kerkelijke en buitenkerkelijke christendom. 

Contact

Hovo Rotterdam

Telefoon: 010-408 2465
E-mail: hovo@erasmusacademie.nl
 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 14.30 uur.

Factsheet

Type
Cursus
Code
1724DR
Datum(s)

8, 15, 22 februari
8, 15, 22, 29 maart
5 april 2018

Donderdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Erasmus Universtiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 295,- (incl. BTW)

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Tijdsduur
8 weken
Aangeboden door
Hovo Rotterdam
Discipline
Godgeleerdheid
Voertaal
Nederlands

Aanmelden