Cursus De Romantiek in wijsbegeerte, literatuur en kunst

Samenvatting

Type
Cursus
Code
1712ER
Datum(s)

3, 10, 24, 31 oktober 2017
7, 14, 21, 28 november 2017

Dinsdag, 13.30 – 16.00 uur

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 295,-

BTW
Inclusief 21% BTW

De term Romantiek is de aanduiding van een brede stroming in de cultuur van eind 18e en begin 19e eeuw (ca 1770-1830). Zij omvat de literatuur en kunst, maar evenzeer het filosofische en religieuze denken, alsmede ontwikkelingen op het gebied van de wetenschappen (taalwetenschap, rechts- en staatsleer, geschiedwetenschap, speculatief natuuronderzoek).

Naast aanduiding van een periode in kunst en cultuur (dan met een hoofdletter geschreven) staat zij (met een kleine r) ook voor een wijze van denken en ervaren die niet specifiek aan een bepaalde tijd gebonden is en zo ook in onze tijd te vinden is. De Romantiek komt op als reactie op het rationalisme van de Verlichting met haar nadruk op het verstandelijke, grijpbare en gewone.Daartegenover legt zij het accent op gevoel en verbeelding, vraagt zij aandacht voor het mysterieuze en ongrijpbare. Tegenover de eentonige alledaagsheid en het platte nuttigheidsdenken wil de Romantiek een (hernieuwde) poëtisering van het bestaan. Tegen het mechanische denken met zijn nadruk op het maakbare en kunstmatige stelt zij het levende, groeiende, spontaan-creatieve. Het organismebegrip is dan ook een sleutelconcept van het romantische denken.

Wat de vorm betreft betekent de Romantiek een afscheid van de vaste regels van de klassieke kunst en cultuur. Tegenover de uniforme standaards van de Verlichting wordt juist de diversiteit, het eigene van volken en culturen op de voorgrond geplaatst. Zoals in het algemeen het bijzondere en individuele bij de Romantiek hoog in koers staat. De Romantiek heeft het moderne denken en ervaren diepgaand gestempeld. Tegelijk houdt zij een fundamentele kritiek op de moderne prozaïsche en visieloze maatschappij en levensstijl in. Om die reden blijft zij voor de actualiteit van grote betekenis. 

Prof.dr. Koo van der Wal

Prof.dr. G.A. van der Wal is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Contact

Hovo Rotterdam

Telefoon: 010-408 2465
E-mail: hovo@erasmusacademie.nl
 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 14.30 uur.

Factsheet

Type
Cursus
Code
1712ER
Datum(s)

3, 10, 24, 31 oktober 2017
7, 14, 21, 28 november 2017

Dinsdag, 13.30 – 16.00 uur

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 295,-

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Tijdsduur
8 weken
Aangeboden door
Hovo Rotterdam
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Direct inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier.