Cursus Infrastructuur van het Romeinse Rijk (vervallen)

Samenvatting

Type
Cursus
Code
1722PH
Datum(s)

23, 30 januari
6, 20, 27 februari
13, 20 maart 2018

Dinsdag, 13.30 – 16.00

Locatie
International Institute of Social Studies, Den Haag
Kosten

€ 266,-

BTW
Inclusief 21% BTW

[Dit programma is vervallen. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden]

'Alle wegen leiden naar Rome’, en ‘Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome’. Een spreekwoord en een volksliedje: allebei verwijzingen naar het wegennet van de Romeinen. Zij waren de eersten die een uitgebreid wegenstelsel in Europa aanlegden; zonder dit wegennet zou het Romeinse Rijk niet eeuwenlang als een eenheid hebben kunnen functioneren en zou de geschiedenis van Europa er dus heel anders hebben uitgezien. Nog altijd zijn overal, ook in Nederland, overblijfselen te zien van het Romeinse wegennet, waarvan ongeveer 100.000 kilometer verhard was.

In de cursus zal ook ingegaan worden op andere infrastructuur dan wegen: stadsmuren, stadspoorten, aquaducten, riolen en de doorwerking van de ideeën hierover tot in de 19e eeuw. Het beeld van keurig aangeharkte en schone Romeinse steden is pas de laatste decennia bijgesteld.

  • Pre-romeinse wegen: Midden-Oosten, Kreta, Griekenland, Etrurië
  • Wegenaanleg in het Romeinse Rijk, van Appius tot Belisarius (inclusief bruggen, damwegen, tunnels)
  • Stadsplanning, stadspoorten en hun functies
  • Verkeersbeleid in het Romeinse Rijk: verkeerscongestie, wetgeving, verkeerscirculatie
  • Verkeer en stadsplanning in Neder-Germanië
  • Wateraanvoer en afvalafvoer: aquaducten, vuilafvoer, rioleringen
  • Wateraanvoer en afvalafvoer en hun receptie: renaissancistische, vroegmoderne en moderne ideeën over de Romeinse stadshygiëne

Dr. Cornelis van Tilburg

Dr. C. van Tilburg studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit Leiden, waar hij werkzaam was bij de Faculteit der Godgeleerdheid, nu bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen (Faculteit der Geesteswetenschappen), waar hij ook promoveerde. 

Contact

Hovo Rotterdam

Telefoon: 010-408 2465
E-mail: hovo@erasmusacademie.nl
 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 14.30 uur.

Factsheet

Type
Cursus
Code
1722PH
Datum(s)

23, 30 januari
6, 20, 27 februari
13, 20 maart 2018

Dinsdag, 13.30 – 16.00

Locatie
International Institute of Social Studies, Den Haag
Kosten

€ 266,-

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Tijdsduur
7 weken
Aangeboden door
Hovo Rotterdam
Discipline
Geschiedenis
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

[Dit programma is vervallen. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden]