Cursus John Stuart Mill - On Liberty

Samenvatting

Type
Cursus
Code
1723HR
Datum(s)

14, 21 februari 2018
7, 14, 21, 28 maart 2018

Woensdag, 13.30 – 16.00 uur

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 222,-

BTW
Inclusief 21% BTW

In 2009 werd uitgebreid herdacht dat 150 jaar eerder On Liberty van John Stuart Mill zijn eerste druk beleefde. Het boek is een klassieker, maar een levende, actuele klassieker van belang voor tal van vraagstukken van vandaag. Deze cursus gaat daar nader op in.

Natuurlijk besteden we in deze cursus ook aandacht aan de persoon van J. S. Mill, die onder andere beschouwd kan worden als de ‘vader’ van het moderne feminisme –een feminisme dat vele ‘moeders’ kent, maar slechts één ‘vader’.

De speciale aandacht voor On Liberty is gerechtvaardigd vanwege de actuele kwesties die Mill op de agenda zet en waaraan hij fundamentele bijdragen levert:

  • De verhouding individu – samenleving en de vraag naar de rechtvaardiging van de macht van de samenleving over het individu.
  • De vrijheid van meningsuiting die Mill, als vrijheid van denken en spreken, maximale ruimte wil geven.
  • De combinatie van en verhouding tussen wat we kennen als ‘negatieve’ vrijheid en ‘positieve’ vrijheid en hun beider belang.
  • De waarde van het menselijk individu en het belang van het tot ontwikkeling (kunnen, mogen en laten) brengen van de individuele persoonlijkheid.
  • De praktische toepassingen van Mills opvatting van vrijheid op het gebied van zedelijkheid, godsdienst, de grenzen aan (in)tolerantie.
  • Het belang van onderwijs, ontwikkeling, Bildung, juist om daardoor de bovenvermelde waarden ook voor de toekomst veilig te kunnen stellen.
  • De hedendaagse discussie over zaken als vrijheid van meningsuiting, niveau van ge-uitte meningen, zelfbeschikking, euthanasie, tolerantie, representatieve democratie, volksdemocratie, referendum, het zijn allemaal zaken waarbij Mill ons bij de les houdt, omdat ze allemaal gaan over vrijheid.

Uiteraard wordt het denken van Mill verbonden met zijn wijsgerige wortels, maar het accent ligt op zijn betekenis in actuele discussies.

Dr. Ton Vink

Dr. T. Vink is filosoof. Hij schreef een proefschrift over de Schotse filosoof David Hume. Hij is zowel theoretisch (in de vorm van publicaties) als praktisch (in de vorm van begeleiding) betrokken in de discussie rond een zelf beschikt levenseinde. In 2007 werd hij voor de Rechtbank Amsterdam vrijgesproken van overtreding van art. 294 Sr. (hulp bij zelfdoding).

Contact

Hovo Rotterdam

Telefoon: 010-408 2465
E-mail: hovo@erasmusacademie.nl
 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 14.30 uur.

Factsheet

Type
Cursus
Code
1723HR
Datum(s)

14, 21 februari 2018
7, 14, 21, 28 maart 2018

Woensdag, 13.30 – 16.00 uur

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Kosten

€ 222,-

BTW
Inclusief 21% BTW
Startdatum
Tijdsduur
6 weken
Aangeboden door
Hovo Rotterdam
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Direct inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier.