De blijvende invloed van Napoleon op Nederland

Current facets (Pre-Master)

Drie jaar lang maakte Nederland deel uit van Napoleons Keizerrijk. Nog steeds zijn de gevolgen daarvan merkbaar. Wat tijdens de Bataafse Republiek al was begonnen kreeg door de acties van de rigoureuze keizerlijke bureaucratie zijn organisatorische voltooiing.

Je zou Napoleon de vader van het Koninkrijk der Nederlanden moeten noemen. We leven in de keurslijven die hij voor ons schiep. Waarom dat zo is, legt de docent in vier colleges beeldend uit. Hij schetst de hervormingen die de keizer hard en genadeloos liet doorvoeren. Hij laat zien hoe het keizerlijke regime tegelijk een soort voorproefje was van de totalitaire samenleving, zoals die pas in de twintigste eeuw echt vorm geeft. We schilderen het verzet.

Ook vragen we ons af waarom de ondergang van een goed deel van de Nederlandse jongemannen op de Russische slagvelden zo volledig vergeten is. Hij geeft aan hoe koning Willem I en Johan Rudolf Thorbecke elk op hun eigen manier omgingen met de erfenis van Napoleon. En hoe we daar soms nog steeds mee worstelen: als het om de gekozen burgemeester gaat bijvoorbeeld. 

Drs. Han van der Horst

Drs. H. van der Horst is historicus en alumnus van de Universiteit van Amsterdam. Het grootste deel van zijn werkzame leven bracht hij door bij de Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs. Van zijn hand verschenen vele boeken. Een greep: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de Prehistorie tot nu. The Low Sky understanding the Dutch. Het mooiste land van de wereld. Waar komen onze normen en waarden vandaan? Onze premiers, hun weg naar de Top. De mooiste jaren van Nederland (1950-2000).

Inschrijven

Code1714LH
Data2, 9, 16, 23 november 2017
Dag en tijdDonderdag, 13.30 – 16.00
LocatieISS, Den Haag (klik hier voor meer informatie)
Kosten€168,- (incl. BTW)
Aantal bijeenkomsten4