Democratie in Amerika: van de Tocqueville tot Trump

 

Over de democratie in Amerika -
Van de Tocqueville tot Trump

Wat is een democratie? Wat is er nodig om die goed te laten functioneren? Tijdens deze Hovo-cursus bespreken wij de klassieker Over de democratie in Amerika, waarmee de Franse aristocraat Alexis de Tocqueville zich in de jaren 1830 probeerde te verhouden tot de democratische staatsinrichting in de jonge Verenigde Staten, maar ook tot de groeiende sociale gelijkheid in de Europese landen.

We verplaatsen ons in de positie van de jonge Fransman, die als een socioloog avant la lettre negen maanden door Amerika reisde en er zijn ogen uitkeek. Maar ook denken we na over de betekenis van deze geschiedenis voor onze moderne democratische rechtsstaat, juist nu die zo sterk onder druk lijkt gezet door populistische bewegingen. De Amerikaanse Republiek die na 1776 werd opgetuigd is nog grotendeels hetzelfde in onze tijd, de Grondwet is nog altijd van kracht, de checks and balances zijn er nog.

Toch is dat geen garantie voor een solide, duurzame democratie – in tegendeel, zouden we kunnen concluderen. Daarbij komt de grote zorg over de plannen van president Trump, die bovendien lijken te echoën in Europese partijen die zich ook hier afkeren van de federale overheid (in de vorm van de Europese Unie) en tegen andere projecten van het verguisde establishment. Een uitgelezen moment dus om terug te grijpen op de lucide ideeën en heldere analyses van Alexis de Tocqueville. 

Dr. Geerten Waling

Dr. G.H. Waling reisde in 2016 twee maanden door de VS, met het boek van Tocqueville in de hand. Hierover schreef hij columns voor Elsevier, die zijn gebundeld in Zoeken naar de democratie in Amerika (Amsterdam 2016). Waling is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, op het proefschrift 1848 – Clubkoorts en revolutie (Nijmegen: Vantilt 2016). Hij is postdoc onderzoeker, waarin hij zich bezig houdt met politieke legitimiteit, vertrouwen en democratie. Zijn nieuwste boek is Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917-2017 (Nijmegen: Vantilt 2017). 

Inschrijven

Code

1633AR

Data

Woensdag 21 juni
Maandag 26 juni
Donderdag 29 juni

Tijd

10.00 – 12.30

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 125 (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 3

Literatuur 

Sterk aanbevolen:
- Alexis de Tocqueville,

Over de democratie in Amerika

(bij voorkeur de uitgave Rotterdam: Lemniscaat, 2012)

Aanvullende suggesties van de docent:

- Irene Broekhuijse & Jan Willem Sap eds., De Amerikaanse droom van Tocqueville (Nijmegen: Vantilt, 2016)

- Andreas Kinneging, Paul de Hert & Stefan Somers eds., Tocqueville, profeet van de moderne democratie (Rotterdam: Lemniscaat, 2012)

- Geerten Waling, Zoeken naar de democratie in Amerika. Op reis met Alexis de Tocqueville in het land van Trump (Amsterdam: Elsevier 2016).

Direct inschrijven

Klik hier