Duizend jaar Europese cultuur deel 1

Current facets (Pre-Master)

1000 – 1300 Hoge Middeleeuwen

Vijf docenten werken samen in een breed panorama van de Europese cultuurgeschiedenis vanaf het jaar 1000. Vanuit een multidisciplinaire en samenhangende benadering behandelt elk van hen in twee colleges belangrijke begrippen en ontwikkelingen.

Het jaar 1000 is een waterscheiding in de geschiedenis van Europa. Uit feodale kaders ontwikkelen zich in West-Europese gebieden geleidelijk nieuwe autoriteiten. Paus en keizer raken verwikkeld in de Investituurstrijd. Kruisvaarders trekken op tegen de islam. De bevolking groeit explosief, steden komen op en kunsten bloeien. Geestelijkheid, adel en burgerij bevorderen een kerkelijke, ridderlijke en stedelijke cultuur met gemeenschappelijke raakvlakken. In de eerste drie eeuwen van het panorama maken de cursisten – onder veel meer – kennis met Europese pelgrimsroutes, intellectuele centra als Sankt Gallen en Cluny, scholastici als Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino, romaanse kerken, gotische kathedralen, ridderromans, troubadoursliederen, Gregoriaans en de mystieke klankwereld van Hildegard von Bingen.

Deze cursus over de periode 1000 – 1300 is het eerste deel van een zesdelige leergang.

Per semester vindt een deel plaats. De cursussen van deze leergang
kunnen afzonderlijk worden gevolgd.

De overige cursussen zijn:
1300 – 1500 Late Middeleeuwen,
1500 – 1650 Vroegmoderne Tijd I,
1650 – 1800 Vroegmoderne Tijd II,
1800 – 1900 Negentiende Eeuw,
1900 – 2000 Twintigste Eeuw. 

Drs. Simon Burgers, drs. Nelleke Kan – van Dishoeck, drs. Han van der Horst, drs. Wijnand Noot en dr. Gé Vaartjes

Drs. S.M. Burgers is componist en neerlandicus. Drs. P.L. Kan – van Dishoeck, kunsthistoricus, verzorgt cursussen, lezingen, reizen en excursies. Drs. H. van der Horst is historicus en werkte voor het Nuffic. Drs. W.J.H. Noot is filosoof en docent. Dr. G. Vaartjes, neerlandicus, is docent en schreef diverse biografieën van Nederlandse letterkundigen. 

Inschrijven

Code

1721AR

Data

29 januari
5, 12, 19 februari
5, 12, 19, 26 maart
9, 16 april 2018

Dag en tijd

Maandag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 350,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 10