Haagse Oersoep?

‘Den Haag’ staat voor regering, voor parlement, voor departementen, voor politici en ambtenaren. Maar we kennen ‘Den Haag’ vooral als plaats van politieke conflicten en politiek gekrakeel.

Voor de binnenkant van Den Haag hebben de media vaak minder belangstelling. Terwijl daar dagelijks door duizenden hard wordt gewerkt aan ‘nieuw beleid’. Aan wetgeving om de hypotheekrente-aftrek geleidelijk af te schaffen, aan subsidies voor windmolenparken op zee, en vooral aan veel nota’s waarin maatregelen op allerlei gebied worden aangekondigd.

Er wordt veel gereorganiseerd bij de overheid. De laatste jaren onder de vlag van ‘het nieuwe werken’. Maar eigenlijk weet niemand wat dat nieuwe werken inhoudt. Erger: het nieuwe werken geeft geen antwoord op de problemen van het oude werken. Waar hebben ze op een departement wel last van? Dat de politiek het uiteindelijk altijd wint van de inhoud? Dat de baas altijd het laatste woord wil hebben, ook als hij inhoudelijk niks heeft toe te voegen? Dat de planning van het beleidsproces altijd in de war loopt? Dat men te weinig kennis van zaken heeft? Dat de leefwereld van de burger zich zo slecht laat vangen in de systeemwereld van het departement? Dat het wiel altijd weer opnieuw wordt uitgevonden? In dit boek worden acht van dat soort vragen verkend. Anekdotes spelen daarbij een grote rol. Zoals deze cursus een combinatie is van herinnering en analyse. Het blijde antwoord: de overheid laat zich goed vernieuwen, maar met simpele antwoorden wordt niemand geholpen. 

Prof.dr. Wim Derksen

Prof.dr. W. Derksen is niet alleen hoogleraar bestuurskunde geweest in Rotterdam (en in Leiden), maar heeft ook vele jaren in Den Haag doorgebracht. Als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, als directeur van het Ruimtelijk Planbureau en als topambtenaar op het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast was hij actief in de Partij van de Arbeid op nationaal niveau. 

Inschrijven

Code

1711JR

Data

2, 9, 23, 30 oktober
6, 13 november 2017

Dag en tijd

Maandag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

6

Literatuur (aanbevolen)

Wim Derksen (2015) Haagse Oersoep, Boom Lemma Uitgevers