John Stuart Mill - On Liberty

In 2009 werd uitgebreid herdacht dat 150 jaar eerder On Liberty van John Stuart Mill zijn eerste druk beleefde. Het boek is een klassieker, maar een levende, actuele klassieker van belang voor tal van vraagstukken van vandaag. Deze cursus gaat daar nader op in.

Natuurlijk besteden we in deze cursus ook aandacht aan de persoon van J. S. Mill, die onder andere beschouwd kan worden als de ‘vader’ van het moderne feminisme –een feminisme dat vele ‘moeders’ kent, maar slechts één ‘vader’.

De speciale aandacht voor On Liberty is gerechtvaardigd vanwege de actuele kwesties die Mill op de agenda zet en waaraan hij fundamentele bijdragen levert:

-       De verhouding individu – samenleving en de vraag naar de rechtvaardiging van de macht van de samenleving over het individu.

-       De vrijheid van meningsuiting die Mill, als vrijheid van denken en spreken, maximale ruimte wil geven.

-       De combinatie van en verhouding tussen wat we kennen als ‘negatieve’ vrijheid en ‘positieve’ vrijheid en hun beider belang.

-       De waarde van het menselijk individu en het belang van het tot ontwikkeling (kunnen, mogen en laten) brengen van de individuele persoonlijkheid.

-       De praktische toepassingen van Mills opvatting van vrijheid op het gebied van zedelijkheid, godsdienst, de grenzen aan (in)tolerantie.

-       Het belang van onderwijs, ontwikkeling, Bildung, juist om daardoor de bovenvermelde waarden ook voor de toekomst veilig te kunnen stellen.

-       De hedendaagse discussie over zaken als vrijheid van meningsuiting, niveau van ge-uitte meningen, zelfbeschikking, euthanasie, tolerantie, representatieve democratie, volksdemocratie, referendum, het zijn allemaal zaken waarbij Mill ons bij de les houdt, omdat ze allemaal gaan over vrijheid.

Uiteraard wordt het denken van Mill verbonden met zijn wijsgerige wortels, maar het accent ligt op zijn betekenis in actuele discussies. 

Dr. Ton Vink

Dr. T. Vink is filosoof. Hij schreef een proefschrift over de Schotse filosoof David Hume. Hij is zowel theoretisch (in de vorm van publicaties) als praktisch (in de vorm van begeleiding) betrokkn in de discussie rond een zelf beschikt levenseinde. In 2007 werd hij voor de Rechtbank Amsterdam vrijgesproken van overtreding van art. 294 Sr. (hulp bij zelfdoding).  

Inschrijven

Code

1723HR

Data

14, 21 februari
7, 14, 21, 28 maart 2018

Dag en tijd

Woensdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 6