Kunst- en architectuurgeschiedenis in de Middeleeuwen

De middeleeuwen bestrijken een lange periode van ruim duizend jaar vanaf de val van het West-Romeinse rijk tot het begin van de renaissance in de 15e eeuw. De kunst en architectuur van deze periode is daarom enorm divers. De Byzantijnen, de erfgenamen van het Oost-Romeinse rijk, met Constantinopel, de Hagia Sophia, iconen en mozaïeken waren lang het voorbeeld voor de kunsten in het Westen.

In West-Europa zien we vanaf de 8e eeuw de Ierse en Noord-Engelse evangeliariums (Book of Kells) Karel de Grote wilde de cultuur van de oudheid weer nieuw leven inblazen. Verder besteden we aandacht aan de islamitische kunst in Zuid-Europa zoals het Alhambra in Granada, de romaanse kerkbouw en hun decoraties, en het tapijt van Bayeux. Een bijzondere verstrengeling van disciplines zien we in de gotische kathedraal met de alomvattende decoratieprogramma’s en symboliek zoals in Chartres met zijn voor een deel nog oorspronkelijke glas-in-loodramen. Tot slot bespreken we de miniatuurkunst van de getijdenboeken, de ontwikkeling van de schilderkunst in Noord-Europa (Vlaamse primitieven & Jeroen Bosch) en de Italiaanse altaarstukken en fresco’s zoals van Giotto in Padua.

De kunsthistorische analyse van de middeleeuwen is onlosmakelijk verbonden met enerzijds de rooms-katholieke kerk en het pausdom, kloosterordes, bedevaart, Mariaverering en moderne devotie. Anderzijds zijn historische ontwikkelingen van doorslaggevend belang zoals de successieoorlogen, vorstenhuizen, kruistochten, de pest en de opkomst van de steden met de ontwikkeling van stedelijke cultuur en het humanisme. Ook besteden we aandacht aan hoe de middeleeuwen voor ons in het heden van belang zijn: dat wil zeggen door nog bestaande middeleeuwse bouwwerken en ruïnes, restauratiepraktijken, musea en in de literatuur. 

Drs. Johan Holtrop

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus. Hij werkt(e) als tentoonstellingsmaker hedendaagse kunst, criticus, schrijver en docent voor verschillende instellingen, zoals voor het HOVO vanaf 1996. 

Inschrijven

Code

11723BR

Data

31 januari
7, 14, 21 februari
7, 14, 21, 28 maart
4, 11 april 2018

Dag en tijd

Woensdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 350,- (incl. BTW)               

Aantal bijeenkomsten

 10