Individu en samenleving
Sociologie, psychologie, politicologie, gezondheid, economie & cultuur

Mens & Maatschappij

Wat is de relatie tussen individu en samenleving? Hoe vormt de samenleving het individu en vice versa? ‘Het sociale’ als onderzoeksdomein staat voor veel uitdagingen, waarbij ook de positie van de onderzoeker niet onbesproken blijft. De sociaal wetenschapper onderzoekt immers automatisch zichzelf. Onze programma’s bieden u onderwijs over (sociale) identiteiten, hoe deze zich tot elkaar verhouden en hoe ze de basis vormen voor ‘een maatschappij’.