Politieke ideologieën - Heden, verleden en toekomst

Current facets (Pre-Master)

Politieke ideologieën zijn ideeën en opvattingen over de mens en over de wijze waarop de samenleving kan en zou moeten worden ingericht. Als zodanig bieden zij een richtlijn hoe de wereld kan worden begrepen en hoe zij kan worden veranderd en vormen ze de basis voor politieke actie.

Het doel van deze cursus is nagaan welke ideologieën onze wereld hebben geschapen en welke dat in de nabije toekomst waarschijnlijk zullen blijven doen. In zes colleges zullen de historische en filosofische wortels van de zes belangrijkste ideologieën van de 19e en 20e eeuw worden besproken: liberalisme, conservatisme, christen-democratie, socialisme, communisme en fascisme. Ook zal aandacht worden besteed aan relatief nieuwe stromingen als populisme, ecologisme en islamisme, terwijl ook de vraag zal worden gesteld of er een politiek mogelijk is zonder ideologie.

Bij de behandeling van de geschiedenis van deze ideologieën zal speciale aandacht worden besteed aan hun verschijningsvorm in Nederland. 

Dr. Koen Vossen

Dr. K. Vossen is historicus en promoveerde aan de UvA (2003). Hij is als universitair docent verbonden geweest aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef: Nederland en de Spaanse Burgeroorlog/Los Países Bajos y la la Guerra Civil española in: H.Hermans e.a. (red.), Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog/ Una mirada holandesa sobre la Guerra Civil española / tweetalige uitgave van het Instituto Cervantes Utrecht 2006. 

Inschrijven

Code

1725AR

Data

19, 26 januari
2, 9, 16, 23 februari 2018

Dag en tijd

Vrijdag, 10.00 -12.30 uur

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€222,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

6