Het fenomeen Einstein - muze, mythe, icoon en wetenschappelijk genie
Opening academisch jaar 20 september 2018

Uitnodiging: Opening academisch jaar 2018-2019

LET OP!

  • Voor de Opening heeft u geen bevestiging gehad; indien u zich heeft aangemeld, kunt u gerust komen.

  • U wordt verzocht in de zaal aan te schuiven, want de zaal zit VOL. 

  • Vanaf 12.45 kunt u plaatsnemen, 13.00 uur beginnen wij met het programma.

  • Meer praktische informatie? Klik hier voor de laatste info!


Hovo is dertig jaar jong!

Hovo Rotterdam bestaat 30 jaar. Een respectabele leeftijd voor een respectabel instituut. Geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland, besloot ook de Erasmus Universiteit Rotterdam om in 1988 een eigen HOVO aan te bieden: Hoger Onderwijs Voor Ouderen. HOVO onderscheidde zich van andere onderwijsvormen door het academisch niveau en de gekozen werkvormen. 

Het baanbrekende idee achter Hovo was - en is nog steeds - dat het formele opleidingsniveau niet altijd een indicatie vormt voor wat iemand kan of weet. Veel mensen, zeker toentertijd, zijn nooit in de gelegenheid geweest om te gaan studeren en hebben zichzelf ontwikkeld via zelfstudie. Wij hebben nog steeds als missie om kwalitatief, academisch onderwijs toegankelijk te houden voor volwassenen. 

Wij nodigen u uit onze Openingslezing op 20 september 2018 bij te wonen, in de prachtige Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit jaar uit een bijzondere hoek: die van de natuurkunde en filosofie. Onderaan deze pagina kunt u zich met maximaal 2 personen opgeven voor deze gratis lezing.
 

F.A. Muller

Spreker Openingslezing 2018: prof.dr. F.A. Muller

Dit academisch jaar staat in het teken van ons 30-jarig bestaan. We trappen af met een zeer bijzondere Openingslezing van prof.dr. F.A. Muller (Amsterdam, 1962). Hij studeerde theoretische natuurkunde en filosofie te Amsterdam en promoveerde te Utrecht (1998) op een proefschrift over de grondslagen van de natuurkunde en de wiskunde. Sinds 2005 is hij verbonden aan de Erasmus School of Philosophy van de EUR, en aldaar hoogleraar Wijsbegeerte van de Natuurwetenschappen.

Uitzonderlijk is dat hij alle drie de persoonsgebonden beurzen van het NWO toegekend heeft gekregen: de veni, vidi en vici onderzoekssubsidies. 

Hovo cursus Einstein

Het fenomeen Einstein

De  natuurkundige Albert Einstein (1879-1953) groeide in de 20ste eeuw uit tot een icoon van de wetenschap. Zijn baanbrekende bijdragen aan de natuurwetenschap zijn daar zeker debet aan. Toch moeten we dieper graven naar een antwoord waarom juist hij tot een dergelijk icoon kon uitgroeien. De geschiedenis van de 20ste eeuw blijkt daartoe ontontbeerlijk. In deze openingslezing zullen we langs het leven wandelen van Einstein, en vervolgens Einstein beschouwen als muze, als mythe, als icoon en als genie.

In maart 2019 geeft prof.dr. F. A. Muller een vierdelige cursus over de mathematische en natuurkundige principes die werkzaam zijn in de theorie van Einstein, samen met dr. M.P. Seevinck. 

Ga naar de cursus over Einstein in maart 2019

Programma Opening academisch jaar Hovo Rotterdam

20 september 2018, 12.45 - 15.30
Aula, Erasmus Universiteit Rotterdam
 

12.45Inloop Aula
13.00Welkomstwoord door directeur Erasmus Academie, drs. Ad Hofstede
13.15Lezing prof.dr. F.A. Muller
14.15

Muzikaal intermezzo - Sonate van Rossini in bewerking voor blazers - in samenwerking met het Rotterdams Conservatorium
Introductie door: Hovo muziekdocent drs. Kees Wisse

Andreia Serra da Costa: fluit

Maya Sjoerdsma: klarinet

Gidon Laport: fagot

Isabelle Roelofs: hoorn

14.35Uitreiking Hovo Onderwijsprijs 2018 door prof.dr. Wiep van Bunge, hoogleraar Wijsbegeerte en voorzitter Commissie Hovo
14.55Koffie en thee voor de Aula
15.45

Einde

Aanmelding

De Openingslezing zit vol. Helaas is het niet meer mogelijk om u hiervoor aan te melden.