Van total body scan tot voltooid leven

De mens leeft in het besef van zijn sterfelijkheid. Dat is geen verrassend inzicht. Maar dat die sterfelijkheid tegenwoordig, soms al vroeg, dwingt tot het maken van keuzes rond ons levenseinde, is wel nieuw.

In Nederland denk je dan al snel aan levensbeëindiging op verzoek: euthanasie en hulp bij zelfdoding. Maar het is goed te bedenken dat de palliatieve zorg, voorafgaand aan en rond het levenseinde en de keuzes binnen die zorg, eveneens van grote betekenis zijn.

In deze cursus buigen we ons onder meer over:

  • Enkele opmerkingen over het denken over leven, dood en het leven na de dood.
  • De medische en juridische ontwikkelingen die tot onze ‘euthanasiewet’ hebben geleid.
  • Het huidige functioneren van deze wet en de erin gestelde eisen.
  • De betekenis van palliatieve zorg, sedatie, continue sedatie, artseneuthanasie, zelfeuthanasie.
  • De betekenis van lijden; lijden aan het leven; ‘klaar met leven’ of ‘voltooid leven’.
  • De betekenis, omvang en beperking van zelfbeschikking.
  • De algemene beschermwaardigheid van het leven versus de betekenis van het leven voor het individu.
  • Actuele juridische ontwikkelingen, zoals de zaak-Heringa, de zaak-Tuitjenhorn.
  • De diversiteit aan standpunten in de regelgeving in andere landen.
  • En tenslotte de vraag welke keuzes er nu werkelijk openstaan aan het eind van ons leven, van niet-behandelen tot levensbeëindiging.

Dr. Ton Vink

Dr. T. Vink is filosoof. Hij schreef een proefschrift over de Schotse filosoof David Hume. Hij is zowel theoretisch (in de vorm van publicaties) als praktisch (in de vorm van begeleiding) betrokken in de discussie rond een zelf beschikt levenseinde. In 2007 werd hij voor de Rechtbank Amsterdam vrijgesproken van overtreding van art. 294 Sr. (hulp bij zelfdoding).  

Inschrijven

Code

1713GR

Data

4, 11, 25 oktober
1, 8, 15, 22, 29 november 2017

Dag en tijd

Woensdag, 13.30 – 16.00

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 295,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 8