Wiskunde en werkelijkheid

De Griekse sekteleider Pythagoras zag wiskunde als het wezen van de werkelijkheid. Alles is getal, was zijn devies. Tegenwoordig, twee en een half millennium later, zien we dat de wiskunde bij het begrijpen van de werkelijkheid een enorme rol speelt.

In 1960 schreef Nobelprijswinnaar Eugene Wigner zelfs een beroemd artikel over de naar zijn mening ‘unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences’. In deze cursus nemen we aan de hand van een aantal voorbeelden de relatie van de wiskunde met de werkelijkheid onder de loep. We beginnen met de wiskundige modellen van de kosmos die enkele eeuwen voor Christus door de Grieken werden bedacht.

We gaan verder met ontstaan van de kansrekening in de 17e eeuw. Zelfs van het onzekere bleek zekere wiskundige kennis mogelijk. Dan bespreken we de ontdekking van nieuwe meetkunde in de 19e eeuw. Die nieuwe theorieën bleken onmisbaar te zijn voor Einsteins algemene relativiteitstheorie. We vervolgen met de opkomst van de mathematische biologie aan het begin van de 20e eeuw.

We eindigen met de filosofische vragen. Hoe hangen de wiskunde en de werkelijkheid om ons heen met elkaar samen? Is de vrijwel universele toepasbaarheid van de wiskunde inderdaad vreemd, zoals Wigner dacht? Of had Pythagoras gewoon gelijk?

Dr.ir. Teun Koetsier

Dr.ir. T. Koetsier studeerde in Delft, Nijmegen en aan Stanford University en promoveerde op een onderwerp op het grensvlak van geschiedenis en filosofie van de wiskunde. Is als historicus en filosoof verbonden aan de Faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

Inschrijven

Code

1723DR

Data

7, 14, 21 februari
7, 14, 21, 28 maart
4 april 2018

Dag en tijd

Woensdag, 10.30 – 13.00 uur (let op: deze cursus begint een half uur later dan de tijden in de studiegids)

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 295,- (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

8