Gezondheidspsychologie

Ziekte en gezondheid worden niet alleen door biologische, maar ook door psychologische en sociale factoren bepaald. Tijdens deze zomercursus zal met behulp van vele voorbeelden (van ziekte en gezondheid) de relatie tussen onze geest en ons lichaam in beeld worden gebracht.

Het biopsychosociaal model (het huidige leidende model in de gezondheidszorg) stelt dat er een duidelijke interactie is tussen de psyche van de mens, zijn sociale omgeving en het functioneren van het lichaam. Zo is inmiddels duidelijk geworden dat lichaamsprocessen een invloed kunnen hebben op de psychische gesteldheid van de mens. Anderzijds blijken mensen met een psychische aandoening, zoals een depressie, vaker lichamelijke ziektes te hebben. Is dat oorzaak of gevolg?

Deze dag zullen na een korte inleiding in de psyche van de mens verschillende lichamelijke processen worden besproken, en onderzoeken we met name de rol van de psyche in deze processen. Normale (gezondheids) processen zoals stress en voeding zullen aan bod komen maar ook wordt gekeken naar ziekten als pijn en hart- en vaatziekten. En het placeboeffect, bestaat dat nu echt of is het een mythe? Van elk van deze aspecten wordt gekeken wat de rol van psychologische mechanismen is, en hoe we de psyche kunnen aanwenden om het herstel en welzijn positief te beïnvloeden. 

Dr. Andreas Wismeijer

Dr. A.A.J. Wismeijer is gezondheidspsycholoog en verbonden aan Tilburg University. Hij verzorgt ook al enkele jaren de leergang Psychologie voor Hovo Rotterdam. 

Inschrijven

Code

1632DR

Data

Dinsdag 27 juni

Tijd

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 95 (incl. BTW, broodjeslunch)

Aantal bijeenkomsten

 1

Literatuur (aanbevolen)

Morrison, V. & Bennet, P. (2013).

Gezondheidspsychologie


(2e editie). Pearson. ISBN 9789043024815.

 

Direct inschrijven

Klik hier