Socratisch gesprek: een rondetafelbijeenkomst

Het Socratisch Gesprek probeert door systematisch overleg een gemeenschappelijk antwoord te vinden op een fundamentele vraag. Het gaat daarbij niet om abstracte vragen, maar om persoonlijke ervaringen, concrete probleemstellingen die berusten op voor iedere deelnemer toegankelijke ervaringen. In het Socratisch Gesprek wordt dus vanuit een concreet voorbeeld een antwoord gezocht op een algemene vraagstelling.

Deze concrete ervaring wordt zo zuiver mogelijk opnieuw ondervraagd. Het waarnemen van een concrete gebeurtenis en dit via taal zo zuiver mogelijk formuleren spelen hier een cruciale rol. Het gesprek zal zo veel mogelijk genotuleerd worden als noodzakelijk didactisch onderdeel van de methode. De achtergronden en relevantie van deze eeuwenoude Socratische Methode, ontwikkeld vanuit het denken van Plato, zal als introductie binnen de cursus naar voren komen.

Drs. Henk Weltevreden

Drs. H. Weltevreden studeerde af in de wijsbegeerte, volgde een post- doctorale opleiding in `das Sokratische Gespräch’ op de Philosophisch-Politische Akademie e.V. in Duitsland. Hij gaf les in Japan en de Volksrepubliek China. Hij is (literair) auteur en programmamaker bij de VPRO/NPS/VARA/Humanistische Omroep en de Wereld Omroep. Klik hier voor meer informatie over de docent.

Inschrijven

Code

1631DR

Data

Maandag 3 juli
Woensdag 5 juli

Tijd

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 210 (incl. BTW, en tweemaal broodjeslunch

Aantal bijeenkomsten

 2 hele dagen

Maximaal aantal deelnemers

11