Zorgen voor vermogen en Zorgen om vermogen

 

Zorgen voor vermogen en Zorgen om vermogen

Er is veel vermogen in Nederland. Vanuit verschillende invalshoeken, economisch, fiscaal, juridisch en maatschappelijk, wordt het bezitten van vermogen belicht. Het doorsnee-vermogen van een Nederlands huishouden bedraagt zo’n € 20.000. De verschillen in vermogen zijn echter groot. De laagste 10% huishoudens bezit gemiddeld slechts € 1.000. Er zijn ruim 150.000 miljonairshuishoudens en ongeveer 1.400 families bezitten € 25 miljoen of meer. Gemiddeld zijn 65-plussers het meest vermogend.

Het bezitten van vermogen is echter niet zonder zorgen. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan de aard en samenstelling van het vermogen in Nederland. Er wordt stilgestaan bij de belastingdruk op vermogen en bij de behandeling van vermogende belastingplichtigen door de Belastingdienst. Recent is er veel aandacht voor het spanningsveld tussen transparantie en privacy. De Europese ‘anti-witwasrichtlijn’ eist meer openbaarheid van vermogens, maar hoe veilig is dat? Trouwen, scheiden, erven, schenken en goede doelen zijn vanzelfsprekend thema’s die uitgebreid aan de orde komen. 

Christian Zantboer RA

C. Zantboer RA heeft een lange en veelzijdige ervaring als fiscalist. Hij werkte als rijksaccountant en later inspecteur bij de Belastingdienst en werd in 1986 belastingadviseur. Hij is tevens business valuator en mediator en lid, en thans ook voorzitter van de Vereniging van Collaborative Professionals. 

Inschrijven

Code

1632AR

Datum

Dinsdag 20 juni
Donderdag 22 juni

Tijd

10.00 – 12.30 uur

Locatie

Campus Woudestein (klik hier voor meer informatie)

Kosten

€ 87 (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten

 2

Bijzonderheden

Deze cursus bevat geen belasting- of beleggingstips.

Direct inschrijven

Klik hier