Outcomes Academy

Begindatum

woensdag, 4 nov 2020, 09:00

Einddatum

donderdag, 5 nov 2020, 17:00

Hoe kun je sterker sturen op maatschappelijk resultaat? Kan dit met behulp van financieringsmodellen? En hoe kun je slimmer samenwerken in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt steeds meer om een resultaatgerichte aanpak. Dit staat haaks op de momenteel gebruikelijke aanpak van controle op doelmatigheid van uitgaven of alleen een evaluatie achteraf. Hiertoe hebben Social Finance NL en het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een leergang ontwikkeld: de 'Outcomes Academy'. Deze leergang biedt handvaten om te sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Het programma richt zich op beleidsbepalers en financiers zoals verzekeraars, impact investeerders en filantropen. Er wordt gewerkt met (internationale) casuïstiek, uitgelegd door experts van onder meer Oxford University. Het is voor het eerst dat er in Nederland een leergang wordt opgezet over de inzet van resultaatfinanciering bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor meer informatie ga naar de Outcomes Academy webpagina

Meer informatie

 

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Impact Centre Erasmus program manager Nathalie Kroon via impactcentre@eur.nl.