Impact Meten

Wat is de impact van uw organisatie? Creëert uw organisatie maatschappelijke waarde? Zo ja, hoeveel waardecreatie? Wat zou er gebeurd zijn als uw organisatie er niet was geweest? Dit zijn de vragen die alleen beantwoord kunnen worden door uw impact te meten. Ongeacht de sector waar uw organisatie zich in bevindt, de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, zijn er manieren om meer grip te krijgen op impact. Dit is niet alleen waardevol doordat het inzicht biedt in de grootte van de impact, maar vooral omdat het de mogelijkheid biedt om te leren van en te sturen op basis van dit inzicht.

Wij gebruiken onze wetenschappelijke kennis en kunde om samen met een diverse groep organisaties meer grip te krijgen op impact. Dit omvat zowel het op de kaart zetten van het belang van impact meten, het uitvoeren van complexe impact metingen, capaciteit vergroten van (groepen van) organisaties en verder brengen van het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over impact meting.

dr. Kellie Liket about Impact Measurement