Impact Strategie Accelerator

Met maatschappelijk impact denken en sturen

Als bestuurder, directeur en management team staat u stil bij de toekomst, een moment van reflectie. Om te kijken naar ontwikkelingen, kansen en risico’s te beschouwen en af te wegen. Ook om op de lange termijn het bestaansrecht te legitimeren. De omgeving is volop in beweging, voldoende aanleiding voor verandering. Opnieuw de richting bepalen of deze bijstellen vraagt lef in leiderschap. Er zijn nog maar weinig organisaties die bewust vanuit maatschappelijk impact denken en sturen. Dat een organisatie ook haar maatschappelijke impact in kaart heeft en communiceert is nog geen gemeengoed. Voor ondernemende bestuurders en directeuren is denken vanuit een strategie gericht op meervoudige waarde creatie de toekomst. Impact Strategie Accelerator biedt u kennis, ervaring en in- en overzicht.

Met Impact Strategie Accelarator gaan we voorbij aan de hype van impact als containerbegrip. Het is een intensief en inspirerend leerprogramma dat tot verandering gaat leiden. We gaan verkennen waar het (voor u) over gaat, het speelveld bepalen en een visie op implementeren van maatschappelijke impact ontwikkelen.

Met Impact Strategie Accelerator kijkt u naar:

 • welke uitdagingen disruptie in de omgeving voor uw organisatie heeft
 • de relatie tussen purpose en meervoudige waarde creatie
 • afwegingen tussen economische en sociaal maatschappelijke waarde
 • de verschillen tussen compliance, maatschappelijk verantwoord ondernemen en impact
 • hoe niet-financiële aspecten steeds financieler worden
 • impact vanuit het stakeholderperspectief en ketenverantwoordelijkheid
 • businessmodellen met en zonder impact in de kern
 • de financiële en maatschappelijke businesscase
 • veranderbereidheid
 • levers of control
 • integrated thinking
 • maatschappelijke effecten en diagnostiek/ impact meten

Doelgroep

Impact Strategie Accelerator is speciaal ontwikkeld voor de topfuncties met (eind)verantwoordelijkheid binnen een organisatie. Dit programma is met name geschikt voor bestuurders, directeuren en management team leden uit het bedrijfsleven, woning coöperaties, zorginstellingen, cultuur en de goede doelen sector. Het programma heeft een academisch niveau waarin theorie en praktijk worden besproken, interactief wordt gewerkt aan concrete praktijkgevallen en de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen casus. De diversiteit van de deelnemers en interactiviteit van het programma staan garant voor bijzondere invalshoeken en kritische bespiegelingen.

Impact Strategie Accelerator biedt u:

 • een koploperpositie
 • diepgravend begrip van de wereld van impact denken, -meten, -sturen en doen
 • een denk raamwerk om uw corporate waarden echt te laden, te vertalen en in vizier te houden
 • een praktische toepassing van impact voor de eigen organisatie en feedback hierop van experts en peers
 • kennis van en inzicht in impact leadership en de Corporate Impact Index
 • een heldere kijk op meervoudige waardecreatie in relatie tot toezicht en de Governance Code en daarmee een handreiking voor boeiende gesprekken met uw Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht

Sprekers

 • Prof. dr. Karen Maas is academisch directeur Impact Centre Erasmus en bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability. Karen inventariseerde reeds in 2008 voor haar promotieonderzoek wereldwijd dertig methoden om impact te meten. Zij doet al jaren onderzoek naar impactdenken, -meten en sturen voor en met bedrijven, overheid, impact investeerders en NGO’s. Zij wil hiermee bovenal kennis naar de praktijk brengen. Karen vindt telkens weer meer finesses om met ‘doing good’ via impactdenken te innoveren. 

 • Maurice Oostendorp is CEO van de Volksbank. Naast zijn werkzaamheden bij de Volksbank is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), lid van de Raad van Advies van Women in Financial Services (WIFS) en bestuurslid en penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Volksbank wil een ‘sociaal bewogen’ bank zijn, met een maatschappelijke missie. De Volksbank staat op de eerste plek in de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) 2018.

 • Anne Maljers is plv. directeur en hoofd Projectadvies voor het Oranje Fonds. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht bij Lokalis. Impact Centre Erasmus werkt met het Oranje Fonds samen in verschillende projecten om inzicht te krijgen in de impact van het Oranje Fonds. Oranje Fonds heeft een missie en wil via onderzoek vaststellen of zij de doelen binnen deze missie bereikt, derhalve daadwerkelijk stuurt op impact. Zij vertelt over de programma’s, projecten en strategie.

 • Niel Cortenraad is bestuurssecretaris voor de Raad van Bestuur. Vebego is al 75 jaar een familiebedrijf met nu ruim €1 miljard omzet en 36.000 medewerkers in vier Europese landen. Alles wat wordt gedaan, heeft gevolgen. Die wetenschap is waar Vebego haar strategie op heeft gebaseerd. Schoonmaak, groenvoorziening, zorg en facility management, dat is de business. Concreet is de maatschappelijke ambitie: In 2025 wil Vebego dagelijks impact hebben op 10 miljoen mensen.

 • Brechtje Spoorenberg is hoofd Corporate Social Responsibility bij KPN. KPN wil niet alleen zelf steeds meer positieve impact hebben, maar ook zijn klanten in staat stellen om hun business te verduurzamen. Ze is ervan overtuigd dat ICT de sleutel is in het oplossen van veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan.  Haar verantwoordelijkheden bestrijken het algehele CSR-management en de verdere integratie van CSR in strategie en business.

   

  * Sprekers Impact Strategie Accelerator 2020 nader te bepalen *

Voorbij compliance en procesoptimalisatie richting waardecreatie

Executive program24/ 25 september & 29 oktober 2019 (lopend)
Kosten€ 2.950,- vrij van btw
Groepmaximaal 16 personen
TaalNederlands
Vormkennisintensief/ interactief/ case gericht

Inclusief het boek ‘Sociaal Ondernemen van ambitie naar meervoudig rendement’.


Informatie als amuse

Gedurende en na afloop van Impact Strategie Accelerator worden ter verdieping van kennis en inzicht artikelen en literatuur aanbevolen.

Impact Radio met Prof. dr. Karen Maas over Impact-denken

Beluister de podcast

Impact Radio over Impact-sturen en de Management Scope Corporate Impact Index

Beluister de podcast
 • Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Bij deelname aan Impact Strategie Accelerator ontvangt u 18 PE-uren

Impact Strategie Accelerator 2020

Reserveer vrijblijvend uw plek

Reserveren

Brochure & programma 2019

Meer informatie

Downloaden

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Impact Centre Erasmus program manager Cindy Breaux via breaux@ese.eur.nl .