Conscious Business

Gemotiveerde mensen, een geïnspireerde sfeer, meerstemmigheid en diversiteit in alle bedrijfsonderdelen, waardevol contact met leveranciers, sollicitanten en concurrenten, betrokken aandeelhouders én een sterker merk. Dat zijn nog maar een paar veranderingen die Conscious Business teweeg kan brengen. Conscious Business Nederland is een samenwerkingsverband tussen consultants en gerenommeerde wetenschappelijke instituten zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Leiden. Conscious Business ziet het bedrijfsleven als dé kracht voor positieve verandering

Business as unusual

Conscious Business is ondernemen op een andere manier: bewuster, socialer, inclusiever, duurzamer én financieel gezonder. Conscious Business werkt vanuit een holistisch bedrijfseconomisch model gebaseerd op vier verbonden pijlers:

 • Een hoger doel

 • Bewust leiderschap
 • Stakeholder inclusie
 • Bewuste bedrijfscultuur

In het model worden alle aspecten van het bedrijfsleven betrokken, ook de samenleving en leefomgeving. In het Conscious Business model zijn bedrijven succesvol doordat zij ál hun stakeholders serieus nemen.

Conscious business model

De transitie van nu naar straks

Bedrijven maken de economie van de 21e eeuw. Conscious Business Nederland wil bedrijven ondersteunen op de weg naar een Conscious Business met als doel de mensheid naar een hoger welzijns- en welvaartniveau te tillen.

Conscious Business Nederland werkt samen met bedrijven die bewust én betekenisvol willen ondernemen. Omdat ze zich realiseren dat dat op langere termijn tot meer succes leidt dan koersen op financieel gewin alleen.

Conscious Business is een andere vorm van zakendoen, we zien een belangrijke rol voor middelgrote bedrijven, waaronder familiebedrijven. We nodigen bedrijven met ongeveer 300 mensen uit om samen met ons dit proces te doorlopen.

We willen samenwerken met ondernemers die zich er, net als wij, van bewust zijn dat de wereld veranderd en openstaan voor een transitie om het bedrijf toekomstbestendig te maken.

We hebben geen standaardoplossingen en we weten van tevoren niet precies hoe de uitkomst eruit gaat zien. Per bedrijf zoeken we naar passende antwoorden en oplossingen aan de hand van de vier pijlers uit het Conscious Business model. Spannend? Zeker. Gelukkig beschikt Conscious Business Nederland over mensen, kennis, ervaring, opleidingen en een groot netwerk om bedrijven te helpen invulling en richting te geven aan hun eigen transitie. Samen brengen we een beweging op gang.

Onderzoek 'Perspectief op Conscious Business'

Veel wijst erop dat Conscious Business beter werkt dan het traditioneel leiden van organisaties. Dit willen we samen met jou verder onderbouwen en bewijzen. Conscious Business is een model waarvan we de onderdelen kennen maar de toepassing en dynamiek nog niet. Er is theoretisch al best veel onderzocht. Ook in de praktijk zijn er internationaal feitelijke aanwijzingen dat de Conscious Business aanpak werkt. Deze kennis gaan we bundelen en inzetten binnen jouw organisatie. Samen creëren we meer grip op de toepassingen en veranderingen teweeggebracht door Conscious Business.

Wat willen we doen?

 • de bestaande theorie in de context en praktijk van Europa en Nederland brengen;
 • bewijzen dat het ook echt werkt;
 • inzicht krijgen in welke modellen een ondernemer, directie en het management het best kan inzetten;
 • een model bouwen vanuit de praktijk dat aantoont:
  • dat er synergie ontstaat: de verbonden onderdelen versterken elkaar;
  • dat het reproduceerbaar is.

Op zoek naar bedrijven die weten dan het anders kan

Wij willen samenwerken met ondernemers die zich er, net als wij, van bewust zijn dat de wereld verandert en openstaan voor de transitie naar Conscious Business. Bedrijven die weten dat het anders kan. Voor dit onderzoek zoeken we minimaal 10 progressieve bedrijven die het traject van Conscious Business willen doorvoeren en uitdragen. Samen bewijzen we dat een Conscious Business succesvol is voor ál haar stakeholders. 

"I just think the most effective way to evangelize a new method is to demonstrate its effectiveness.” Susan Athey, professor Economics of Technology, Stanford School of Business"

Wat we gaan doen

 • inventariseren wat u op welke terreinen al doet;
 • kijken wat interessant is om als eerste nader te bekijken;
 • welke bewezen modellen toepasbaar zijn en waar deze ontworpen kunnen worden;
 • interne workshops geven om kennis te delen en draagvlak te creëren;
 • uw stakeholderdialoog faciliteren;
 • het contact faciliteren met peers van andere deelnemende organisaties;
 • alle publicaties, individueel en als collectief worden in goed overleg bepaald.

De praktische informatie op een rij

Deelnemende bedrijven worden drie jaar lang ondersteund door een multidisciplinair team van:

 • een toegepast wetenschapper c.q. onderzoeker
 • een student en/of stagiaire
 • een adviseur en tevens projectleider

Gemiddeld 1 dag per week wordt door dit team aan uw organisatie besteed. De onderzoeker wordt wetenschappelijk bijgestaan door prof. dr. Karen Maas en/of een andere hoogleraar waarbij de onderzoeker promoveert. Het multidisciplinaire team identificeert, bedenkt (en ontwerpt) mét de organisaties passende Conscious Business interventies. De onderzoeker meet de interventie op effectiviteit binnen een vooraf bepaalde groep of vooraf bepaald team. We werken zoveel mogelijk met controlegroepen. Op basis van de resultaten maakt het team met u keuzes om bij te sturen. Zodat we gezamenlijk meer grip krijgen op aan welke knoppen u het beste kunt draaien.

Deelnemers gaan een verplichting aan. Dit betreft een investering in financiën, motivatie, betrokkenheid en participatie. Interesse in deelname aan de Conscious Business onderzoek alliantie ‘Perspectief op Conscious Business’? We lichten het graag nader toe!

 • Het Conscious Business onderzoek is in samenwerking met Hogeschool Leiden en Conscious Business Nederland.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen