Conscious Business

Conscious Business is ondernemen op een andere manier: bewuster, socialer, inclusiever, duurzamer én financieel gezond. Conscious Business werkt vanuit een holistisch bedrijfseconomisch model. Conscious Business ziet het bedrijfsleven als de kracht voor positieve verandering. Bedrijven maken de economie van de 21e eeuw.

Andere tijden

Het huidige kapitalisme kent haar keerzijde. We weten dat het huidige bedrijfsmodel niet houdbaar is. De discussie tussen aandeelhouderswaarde en stakeholderwaarde is alom aanwezig. Commerciële bedrijven worden steeds maatschappelijker. Het bedrijfsmodel van gisteren is niet langer wenselijk voor morgen. Dat zien we ook in reacties van consumenten:

87% van de consumenten wereldwijd vindt dat de belangen van de samenleving even zwaar moeten wegen als de belangen van het bedrijfsleven

80% van de consumenten wereldwijd is het erover eens dat het bedrijfsleven een rol moet speken bij het aanpakken van maatschappelijke problemen

90% van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN

Consumenten wereldwijd willen dat bedrijven actuele onderwerpen aanpakken zoals werkeloosheid (94%), discriminatie (87%), vrouwenrechten (84%) en klimaatverandering (76%).

Conscious Business Model

Conscious Business is het enige model dat structureel alle betrokkenen includeert, ook  samenleving en leefomgeving. Investeerders en overheid zijn faciliterend dan wel kader stellend. In het Conscious Business model zijn bedrijven succesvol doordat zij ál hun stakeholders serieus nemen.

Het Conscious Business model bestaat uit vier verbonden pijlers:

  • Higher purpose;
  • Conscious leadership;
  • Stakeholderinclusion;
  • Conscious culture.

Conscious Business beschouwt de vier pijlers binnen de context van de omgeving van de onderneming en relevante wet- en regelgeving (internationaal, Europees, Nederlands). Conscious Business kijkt naar de transitie van nu naar straks.

Voor wie?

Bedrijven maken de economie van de 21e eeuw.
Conscious Business is een andere vorm van zakendoen, we zien een belangrijke rol voor middelgrote bedrijven, waaronder familiebedrijven. We richten ons primair op ondernemers, directeuren en de managementteam leden van deze bedrijven.

“Bedrijven moeten nu beginnen met de omslag naar duurzame businessmodellen. Zodat ze in die nieuwe duurzame wereld overleven. Wie zich niet aanpast overleeft niet, zo eenvoudig is het.” Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Conscious Business Nederland

Conscious Business Nederland is een nieuw initiatief, een platform voor bedrijven en introduceert een holistisch bedrijfseconomisch model. Conscious Business Nederland wil bedrijven ondersteunen op hun weg naar een conscious business met als doel de mensheid naar een hoger welzijns- en welvaartniveau te tillen, levend op een gezonde aarde.

Conscious Business Nederland is internationaal ingebed en kent een nationaal en internationaal conscious committee van ambassadeurs. Het zijn leiders binnen het bedrijfsleven, thought leaders, humanisten en andere voortrekkers, zij ondersteunen met kennis, wijsheid en dragen onze doelen uit. Conscious Business Nederland onderhoudt actief contacten met het internationale bedrijfsleven, wetenschappers en business schools.

Conscious Business Nederland heeft tot doel om het kantelpunt te bereiken. Als genoeg bedrijven laten zien dat deze manier van werken succesvoller is, volgt de rest ook. We stellen het kantelpunt op 16% van de bedrijven.

Conscious Business Nederland is een stichting die zichzelf financiert door haar activiteiten en leden. We ondersteunen bedrijven in hun transitie door te meten waar onwikkelkansen liggen, informatievoorziening, van elkaar leren, educatie en onderzoek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen