Onderzoek 'Perspectief op Conscious Business'

Een Conscious Business wil het goed doen voor ál haar stakeholders. Veel wijst erop dat het ook beter werkt dan het traditioneel leiden van organisaties. We willen dit verder onderbouwen en bewijzen. Conscious Business is een model waarvan we de componenten kennen maar nog niet de dynamiek van implementatie. We gaan kennis delen. Versnellen, met meer grip op het HOE!

Er is theoretisch al best veel onderzocht. Dit gaan we bundelen en inzetten. Ook in de praktijk zijn er internationaal feitelijk aanwijzingen dat het werkt. Op onderdelen is er veel bewijs. De bedrijven die dit laten zien, zijn daar gekomen met langdurige processen van uitproberen (trail & error).

Wat willen we doen?

 • de theorie in de context en praktijk van Europa en Nederland brengen;
 • bewijzen dat het ook echt werkt;
 • inzicht krijgen in welke stuurmechanismen een ondernemer, directie en het management het best kan inzetten;
 • een model bouwen vanuit de praktijk dat aantoont:
  • dat er synergie ontstaat: de verbonden onderdelen versterken elkaar;
  • dat het reproduceerbaar is: dit te communiceren en op te schalen: exponentieel groeien met de juiste dingen goed doen.

Het doel is om samen sneller meervoudige waarde te creëren. Het onderzoek gaat uit van de eigen focus, vanuit de eigen identiteit en het eigen tempo van elke organisatie.

Op zoek naar koppen boven het maaiveld

Voor dit onderzoek zoeken we minimaal 10 koplopers die het traject van Conscious Business intern willen doorvoeren en extern willen uitdragen. Deze bedrijven weten dat het anders kan. Samen bewijzen we dat een Conscious Business succesvol is voor ál haar stakeholders. Deelnemende bedrijven worden drie jaar lang ondersteund door een multidisciplinair team van:

 • een toegepast wetenschapper c.q. onderzoeker
 • een student en/of stagiaire
 • een adviseur en tevens projectleider

Gemiddeld 1 dag per week wordt door dit team aan uw organisatie besteed. De onderzoeker wordt wetenschappelijk bijgestaan door prof. dr. Karen Maas en/of een andere hoogleraar waarbij de onderzoeker promoveert. Het multidisciplinaire team identificeert, bedenkt (en ontwerpt) mét de organisaties passende Conscious Business interventies. De onderzoeker meet de interventie op effectiviteit binnen een vooraf bepaalde groep of vooraf bepaald team. We werken zoveel mogelijk met controlegroepen. Op basis van de resultaten maakt het team met u keuzes om bij te sturen. Zodat we gezamenlijk meer grip krijgen op aan welke knoppen u het beste kunt draaien.

"Je kunt niet blijven doen wat je altijd deed, wel heb je een businessmodel nodig om niet élke keuze te moeten bediscussiëren en uit te leggen. Aan een Conscious Business businessmodel gaan we bouwen.” Prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Accounting & Sustainability

"I just think the most effective way to evangelize a new method is to demonstrate its effectiveness.” Susan Athey, professor Economics of Technology, Stanford School of Business"

We gaan met u, onder meer:

 • inventariseren wat u op welke terreinen al doet;
 • kijken wat interessant is om als eerste nader te bekijken;
 • welke bewezen modellen toepasbaar zijn en waar deze ontworpen kunnen worden;
 • interne workshops geven om kennis te delen en draagvlak te creëren;
 • uw stakeholderdialoog faciliteren;
 • het contact faciliteren met peers van andere deelnemende organisaties;
 • alle publicaties, individueel en als collectief worden in goed overleg bepaald.

Deelnemers gaan een commitment aan. Dit betreft een investering in financiën, motivatie, betrokkenheid en participatie. Interesse in deelname aan de Conscious Business onderzoek alliantie ‘Perspectief op Conscious Business’? We lichten het graag nader toe!

 • Het Conscious Business onderzoek is in samenwerking met Hogeschool Leiden en Conscious Business Nederland.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen