Impact in Action

Van impact denken naar impact doen

Impact in Action biedt de optie om actief aan de slag te gaan met impactvraagstukken uit uw eigen organisatie. U heeft al ervaring met de theorie - bijvoorbeeld door het volgen van Impact in One Day – en wil deze theorie nu in praktijk brengen. Impact in Action biedt een verdieping aan de hand van uw eigen impactambities. Wij bieden denkkracht en feedback via onze kennis en ervaring. Impact in Action is praktijkgericht met als doel impact denken te vertalen naar impact doen.

Impact in Action wordt verzorgd door een divers team van onderzoekers en professionals verbonden aan Impact Centre Erasmus. We werken onder meer met economen, cultuurhistorici, bedrijfskundigen, bestuurskundigen en marketeers. Met dezelfde kijk op impact maken wordt vanuit diverse invalshoeken met u gekeken naar uw ambities. We hebben ervaring in en met organisaties in profit en not-for-profit. 

Inhoud op maat

Impact in Action is modulair opgebouwd. Aan de hand van verschillende bouwstenen kunt u een uniek en individueel leertraject samenstellen dat goed aansluit op uw behoeften en de behoeften van uw organisatie. Bouwstenen hebben minimaal 8 en maximaal 25 deelnemers. Zo kunt u met deelnemers onderling of binnen uw eigen organisatie spiegelen. 

Bouwstenen

Op het moment bieden wij vier bouwstenen aan met gevarieerde onderwerpen. Per bouwsteen staat de datum en tijd vast. Alle bouwstenen duren een dagdeel en zijn in willekeurige volgorde te volgen. Lees hieronder een korte samenvatting per bouwsteen. Graag kijken wij ook samen met u naar de meest geschikte route. 

Impact in Action

In welk businessmodel bevindt jouw organisatie zich? Hoe belangrijk is impact voor jouw organisatie? Wil je inzicht in je impact om veranwtoording af te leggen (to prove) of om te leren en te verbeteren (to improve)? Dit dagdeel staat in het teken van ambitie, status, congruentie, veranderplan financieel rendement versus maatschappelijk rendement, een volhoudbaar businessmodel. 

 • Datum: n.t.b
 • Tijd: ochtend
 • Locatie:  Rotterdam
 • Gespreksleider / spreker(s): prof dr Karen Maas

In deze bouwsteen ga je daadwerkelijk een verandertheorie of te wel Theory of Change (ToC) voor een project of een vraagstuk opstellen of nader beschouwen indien je al een ToC hebt. We kijken naar welke van de twee benaderingswijzen passend voor jouw ambitie is: die vanuit de missie/ doelstelling of de beoogde outcome. Er wordt gekeken naar de context, de onderliggende aannames, de input en output data, de activiteiten en het tijdpad. Mogelijk leg je de basis voor een meetplan. 

 • Datum: n.t.b.
 • Tijd: middag
 • Locatie: Rotterdam 
 • Gespreksleider / spreker(s): Marjelle Vermeulen PhD en Manon van Asselt

In deze bouwsteen gaan we in op de waarde van data. Zeggen de data iets over output of ook over outcomes en hoe kun je die slag maken? Verder kijken we naar hoe waardenvrij of -rijk de data zijn. Welke data worden verzameld en welke aannames liggen daaraan ten grondslag? Welke rol spelen dataverzameling en algoritmen in de waardenbepaling en impactdenken als normatief begrip? 

 • Datum: n.t.b.
 • Tijd: ochtend
 • Locatie: Rotterdam 
 • Gespreksleider / spreker(s): Manon van Asselt

De bouwsteen ‘Dashbord en communiceren’ gaat over congruentie tussen financiële versus niet financiële data, missie, activiteiten en verslaglegging en gedrag. We maken een quick scan tussen doelstelling en interne communicatie en aansturing en verslaglegging en externe communicatie.  Hoe bouw je een dashbord? En wil je dat gebruiken om te rapporteren (to prove), of juist om inzicht te krijgen en tijdig bij te sturen (to improve)? 

 • Datum: n.t.b.
 • Tijd: middag
 • Locatie: Rotterdam 
 • Gespreksleider / spreker(s): Jacqueline Scheidsbach MBA en Prof. dr. Karen Maas 

Praktische informatie

Impact in Action bestaat uit verschillende bouwstenen die individueel gevolgd kunnen worden. Één bouwsteen duurt een dagdeel, in de ochtend of middag op een nader te bepalen datum. Alle bouwstenen vinden plaats op een nader te bepalen locatie in Rotterdam. Specifieke tijden zullen later bekend gemaakt worden. De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De prijzen zijn als volgt: 

Open inschrijving: €345,- per bouwsteen, per persoon.
Alumnitarief: €295,-  per bouwsteen, per persoon. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen