Artikelen

Werken met een elektronisch portfolio
J. van Tartwijk e.a., 2003
Het boek Werken met elektronische portfolio's is een van de producten van het SURFproject ‘Efolio: Levenlang leren door reflecteren op eigen competenties’. Doel van het project was het formuleren van praktische aanwijzingen voor het werken met elektronische portfolio’s in het hoger onderwijs, op basis van inzichten uit de literatuur en ervaringen binnen de deelnemende opleidingen. De uitkomsten van het project zijn verwerkt tot een handboek.

ICT in het onderwijs vanuit studentenperspectief
Platform Podium, 2002
De bundel 'ICT in het onderwijs vanuit studentenperspectief' geeft een bloemlezing van de signalen die de diverse universiteiten van hun studenten ontvangen. Voor deze rapportage heeft het platform PODIUM het initiatief genomen.
Hoe staan studenten tegenover ICT-gebruik in het onderwijs? Wat zijn hun ervaringen en verwachtingen, tegen welke problemen lopen ze aan? De Nederlandse universiteiten zijn goed geïnformeerd over wat studenten ervan vinden, zo blijkt uit de bundel.

Cultural attitudes towards plagiarism
Lucas Introna, Niall Hayes, Lynne Blair & Elspeth Wood, 2003
Verslag van een onderzoek naar cultuurverschillen met betrekking tot het plegen van plagiaat. Hieruit blijkt onder meer dat in sommige culturen plagiaatpleging als normaal en niet tot nauwelijks strafbaar wordt bevonden. Met name in internationaal onderwijs moet dan ook extra voorlichtingsactiviteiten georganiseerd worden ter voorkoming van plagiaatpleging.

Plagiaat en antiplagiaat in het Nederlandse hoger onderwijs
In opdracht van SURF is een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken rondom plagiaat door studenten en antiplagiaatbeleid in het Nederlandse hoger onderwijs (ho). Daarbij hebben ervaringen elders in wereld, met name bij de UK JISC Plagiarism Advisory Service, als achtergrond gediend.

Anti-plagiarism strategies for research papers
Robert Harris, 2002
Met de toenemende hoeveelheid digitale informatie wordt het voor studenten steeds gemakkelijker zich schuldig te maken aan zgn. digitale plagiaat. Dit artikel biedt beuwstwordingsstrategieën, strategieën ter vookoming van plagiaatpleging en strategieën om plagiaat te detecteren.

International education online? A report on six Canadian case studies
Leah P. Macfadyen, 2003
Dit rapport is interessant voor iedereen die zich binnen het hoger onderwijs bezig (wil) houden met het ontwikkelen en organiseren van internationale onderwijsactiviteiten. Het geeft antwoord op vragen als het waarom, wanneer en hoe van de inzet van ICT binnen het internationaal onderwijs. Voor individuele docenten geeft het handreikingen over de do's en dont's bij het opzetten van een internationaal project. Daarnaast komt ook aan de orde hoe faculteiten/opleidingen en bureaus internationalisering dergelijke initiatieven kunnen stimuleren en ondersteunen.