Beleid

"SamenWerken aan ICT" (ook wel SWICT genoemd) is het ICT&O beleidsprogramma van de EUR waarin de invoering van ICT in het Onderwijs op geïntegreerde en instellingsbrede wijze wordt gerealiseerd. Hoofddoel van het programma is het stimuleren van de vernieuwing van het onderwijs aan de EUR waarbij stelselmatig gebruik wordt gemaakt van ICT.

Het programma omvat instellingsbrede, faculteitsoverstijgende projecten voor de invoering van ICT in het onderwijs, grootschaliger dan door de faculteiten kan worden gerealiseerd. Tevens wil SamenWerken aan ICT de noodzakelijke infrastructurele en technische randvoorwaarden creëren. Ter ondersteuning van het programma is het ICTO Expertisecentrum opgericht.

Vanuit vier aandachtsgebieden en een ondersteunende structuur zal er in de periode 2001 tot en met 2005 gefaseerd worden gewerkt aan een samenhangend geheel van projecten. De vier aandachtsgebieden zijn:

  • Onderwijsvernieuwing met ICT;
  • Werkplekken anno 2003;
  • ErasmusWeb views 2003;
  • Digitale bibliotheek.

Meer informatie: