ICT Stuurgroep

De EUR kent een ICT Stuurgroep die direct verantwoording aan het CvB aflegt. De taken/rollen van de ICT Stuurgroep zijn:

  • verantwoordelijk voor de algemene voortgang van het ICT-beleid 1999 – 2005 aan de EUR;
  • initiëren nieuwe activiteiten, ontwikkelen visie;
  • doorgeefluik van projecten in het kader van SWICT naar CvB en andere gremia;
  • CvB adviseren over toekennen gelden uit ICT-fonds;
  • rapporteren aan CvB.

De ICT Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • Drs. C.W. van Rooijen (voorzitter)
  • Dr. M.J.J.M. van de Ven (secretaris, tevens projectleider SWICT)
  • Prof. Dr. A. de Bruin
  • Drs. A.D. van der Pijl

De ICT Stuurgroep komt per kwartaal bijeen. Op incidentele basis en indien daar aanleiding toe is worden hierbij adviseurs uitgenodigd. Dat zijn de SWICT projectleiders, de directeur van de Erasmus Holding BV en vertegenwoordigers van faculteiten en opleidingen. Op strategisch niveau adviseert Sam Naber (OOS) het CvB (email: naber@oos.eur.nl).