SWICT Projectleiders

De projectleiders van SWICT zijn verantwoordelijk voor de planvorming en de coördinatie van de projecten SamenWerken aan ICT en voor de coördinatie van het indienen van nieuwe instellingsbrede projecten (ook met externe middelen) richting ICT-stuurgroep (opstellen procedure en criteria hiervoor). De projectleiders vergaderen 1x per kwartaal; uitvoering vindt plaats in de lijnorganisatie. De ICT-stuurgroep ontvangt de voortgangsverslagen van de SWICT projecten.

  • Algehele coördinatie SWICT: Dr. Maarten van de Ven (OECR)
  • Projectleider "Onderwijsvernieuwing met ICT": Dr.Maarten van de Ven (OECR)
  • Projectleider "Werkplekken Anno 2003": Dr. Marius Nagels (DIA)
  • Projectleider "ErasmusWeb views 2003": Dr. Marius Nagels (DIA)
  • Projectleider "Digitale Bibliotheek": Drs. Jan Jüngen (UB)