Blackboard

Blackboard is de standaard digitale leeromgeving van de EUR. Het biedt per afzonderlijke cursus een digitale leeromgeving aan voor het vervullen van reguliere onderwijsfuncties, zoals aanbieden van lesmateriaal, organiseren van communicatie en feedback tussen docent en studenten en tussen studenten onderling, inleveren van huiswerk, online afnemen van toetsen en surveys en beschikbaar stellen van virtuele groepsruimtes. Alle opleidingen binnen de EUR gebruiken Blackboard. De enige uitzondering hierop is Psychologie met haar eigen, op PGO toegespitste, Psyweb.

Op dit moment maakt de EUR nog gebruik van Blackboard versie 5.5. Met ingang van het collegejaar 2004-2005 zal de EUR overstappen op Blackboard versie 6.1.

Meer informatie:

Naar het Blackboard van de EUR