Verslag 10 juni 2003

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Terrence Bieler, Rob van den Bos, Nikolaos Avraam, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bien van der Voorden, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Gerard Baars, André Cheung Tam He, Mark Dambrink (m.b.), Bart Germeys, Nienke Kortbeek, Annemiek Wieland

1. Opening

2. Verslag 13 mei 2003

 • Erasmus MC: nog niet duidelijk is wat met het ERNA-account van de medewerkers gaat gebeuren. Wat betreft licentie Bb; Erasmus MC is zelfstandige organisatie. Het is niet duidelijk of het Erasmus MC nog gebruik kan maken van de SURF en Bb-licentie van de EUR. Hoe is dit geregeld in Amsterdam en Utrecht?
 • Het Erasmus MC wil weten of het mogelijk is voor de intern verplegersopleiding gebruik te maken van Bb. Er wordt bekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
 • RSM is bezig met Bb-6. RSM maakt gebruik van SURF-licentie EUR; testlicentie ligt bij RSM (voor productie) en de productielicentie ligt bij de EUR (wordt momenteel mee getest). RSM wil overstappen naar de EUR-server, mits de EUR gebruik maakt van Bb-6.

3. Mededelingen

 • In de tweede week van juli heeft Ronald een overleg met Bb. De vragen betreffende de licentie gebruik door Erasmus MC zal hierin worden besproken. Ook de mogelijkheid om modules aan te passen aan Bb-6 zal aan bod komen.
 • Aan Blackboard zal worden gevraagd wat de kosten zijn van de ontwikkeling van een groupstool. Het voorstel zal worden ingebracht in het SURF Blackboard Licentiehouders overleg. De kosten zijn dan mogelijk te verdelen tussen de Nederlandse universiteiten. Met een dergelijke buildingblock zouden docenten eenvoudig groepen kunnen aanmaken waar studenten zich voor kunnen aanmelden.

4. Blackboard 6 migratieplan

Ronald heeft de informatie over het migratieplan per e-mail naar de coördinatoren gestuurd. Opgemerkt wordt dat de randvoorwaarden die als eerste punt in het migratieplan worden genoemd niet alleen voor de coördinatoren, maar ook voor de gebruikers van belang zijn. De periode mei-juni zou wellicht beter uitkomen voor een aantal docenten die graag vooruit willen werken. Vanaf januari 2004 is de testomgeving al beschikbaar voor docenten. Opgemerkt wordt dat bij de migratie naar Bb-6 mogelijk courses worden overschreven, die in testfase zijn aangemaakt.
Bij de migratie naar Bb-6 zijn er twee opties; men kan met een schone lei beginnen waardoor alle data wordt overschreven of de oude data wordt getransporteerd van Bb-5 naar Bb-6. Gevraagd wordt of alle data in Bb-5 zou moeten worden overgezet naar Bb-6. Gezien de omvang van de data en de waarschijnlijkheid dat een (groot) deel al verouderd is, wordt bij de eerste optie alleen op verzoek data overgezet naar Bb-6.
Er wordt nagegaan hoelang digitaal studiemateriaal wettelijk bewaard dient te worden (5 jaar?).
Ronald vraagt of de coördinatoren een dringend verzoek aan de docenten willen doen hun courses op te schonen vóór de migratietest eind juli. Deze opschoning zal sowieso dienen plaats te vinden ten behoeve van het nieuwe collegejaar.
In juli 2003 wordt getest met de migratie; rapportage volgt.
Het implementatieplan wordt doorgestuurd naar DI&A, Désirée Schipper en de stuurgroep ICT. Met name de server heeft veel aandacht. Er moet wel ruimte voor groei in zitten.Volgens Bb heeft de EUR in de voorgestelde server voldoende capaciteit. De vraag blijft of deze hardware ook afdoende zal zijn bij volgende versies. Met het huidige voorstel is rekening gehouden met schaalbaarheid.

5. Voorbereiding collegejaar 2003-2004

 • De nieuwe snapshotbestanden kunnen worden aangemaakt.
 • De datasource keys zijn door Rob aangemaakt.
 • De course catalog wordt aangepast. Gevraagd wordt of er nog wijzigingen zijn in de opleidingsprogramma’s?
 • Voor courses die in het nieuwe jaar worden (her)gebruikt wordt geadviseerd de course_id’s de toevoeging ‘-03’ mee te geven. Daarnaast zullen er nieuwe snapshotnamen worden gebruikt conform de afspraak van vorig jaar, dus “FAC.2003.2004.xxx”.
 • Er is opgemerkt dat er een paar extreem grote courses in Bb staan. Gezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van Bb wordt voorgesteld om een rem te zetten op de omvang van een course. Voorlopig wordt het course quotum gezet op 200 Mb. Het quotum zal z.s.m. worden ingesteld. De coördinatoren sturen docenten die te grote courses hebben staan een mail hierover, tevens zal de docenten dringend worden verzocht hun courses z.s.m. op te schonen doch uiterlijk de eerste week van juli.
  In individuele gevallen is het mogelijk het quotum aan te passen.
 • Nog voor de migratietest in juli wordt Bb volledig gepurged zodat alles echt is opgeschoond

6. W.v.t.t.k.

 • Binnen het Erasmus MC is er sprake van een student die anoniem berichten post. Het blijkt mogelijk te zijn voor studenten hun naam en adres tijdelijk aan te passen. Deze gegevenswijziging wordt ’s nacht automatisch weer ongedaan gemaakt. Het is niet te achterhalen wat de identiteit is van de student. Bij Bb-6 is het (tijdelijk) wijzigen van gegevens door studenten zelf niet meer mogelijk.
 • Indien in een posting in een discusiongroup bij subject alleen spaties i.p.v. tekst wordt ingevuld is het bericht niet meer te openen.
 • Guus geeft door dat op 12 juni het bedrijf Teelen op de EUR komt voor een demo. Als hun systeem te combineren is met Bb-6 zou het interessant kunnen zijn.
 • Mathijs merkt op dat de searchtool niet gericht werkt. Graag zou hij een searchfunctie willen zien als Google. Ronald kijkt na of de searchtool kan worden aangepast.

De volgende vergadering is op 8 juli a.s. in vergaderzaal A1-25.