Verslag 11 april 2006

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, Annemiek Wieland, André Cheung Tam He, Adriaan Bleys, Minke van der Scheer, Robert Mittertreiner, Bart Germeys, Mathijs Doets, Sharon Welsh, Ilse Maan, Sabrina van Veen (not.)

Afwezig
Mark Dambrink (afgemeld), Charo García, Liesbeth Mantel, Ronald Mersie, Nicolas Avraam

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag 14 februari 2006

 • Het verslag van de vorige vergadering is helaas niet beschikbaar.

3. Mededelingen

Single Sign-On/Portal My EUR

 • De portal My EUR is gelanceerd. Er zijn tot nu toe nog weinig problemen gesignaleerd, alle systemen
  blijken goed te werken. Wel blijkt dat er behoefde is aan een Osiris tab in deze portal. Voor vragen of
  problemen kan er een e-mail worden gestuurd naar Ronald Hos.
 • Er zijn nog enigszins moeilijkheden met het inloggen in BB met een guestaccount. Dit is te verhelpen door de guest-users snapshots te laden, deze worden dan tegelijk verwerkt in de LDAP en maakt het weer mogelijk om met guest-accounts in te loggen op de portal.
 • Osiris Online is vervangen door Osiris Student.

Snapshot Workshop

 • Er heeft een snapshot workshop plaats gevonden. Naar aanleiding hiervan is de suggestie gekomen om de algemene informatie die wordt verkregen tijdens de workshop iets in te korten en daarvoor de cursisten langer te laten oefenen met de snapshotsystematiek.
 • In de zomer van 2006 is er de planning dat er nog een snapshot workshop wordt georganiseerd. Tot nu toe zijn er drie aanmeldingen, er is ruimte voor maximaal zes cursisten. Nieuwe cursisten kunnen worden aangemeld bij Ronald.

BB Conference 2006

 • Ronald Hos en Rob van den Bos zijn naar de BB Conference 2006 geweest. Er werd hier veel informatie verschaft over de producten, wat voornamelijk interessants was, was de informatie over BB7. Relatief gezien zal BB7 voor de EUR weinig verschil maken.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik van BB 2006

 • Er zijn geen problemen met de beschikbaarheid. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van BB. De afgelopen twee weken is er een piek geweest van gebruikers (i.v.m. tentamen week), er is een piek gemeten van 250 gebruikers per minuut.

Update SP2 voor Applicationpack 3

 • De update is nog niet uitgevoerd, maar staat wel al klaar. De planning is om op maandag 17 april a.s. de update te laten uitvoeren. De aankondiging hiervan volgt nog.

What’s New?

 • De What’s New module is geactiveerd en doet het weer.

Safe Assignment v. 2

 • Safe assignment (SA) versie 2 draait nog steeds in de testomgeving. Er zijn nog een aantal storingen geweest waardoor het systeem twee maal een half uur uit de lucht is geweest. Echter, er is van deze storingen geen communicatie geweest vanuit SA naar de contactpersoon bij de EUR. Ronald zal dit nagaan en SA verzoeken in vervolg bij storingen dit aan hem kenbaar te maken. Hij zal dan vervolgens de BB coördinatoren hiervan op de hoogte brengen.

BB 7 + CMS testomgeving

 • De planning is om in de zomer van 2006 over te gaan op BB versie 7.1. Het is de bedoeling om deze versie op een aparte, nog lege, server te installeren. Na de installatie zal er 30 tot 90 dagen getest worden.
 • BB7 is een samenvoeging van de huidige versie met de multilingual versie. BB7 is dan ook voornamelijk een technische update. Een aantal verbeterpunten zijn:
  - Domain management, iedere faculteit (bijv.) kan z’n eigen Bb-domein krijgen én beheren,
  - Meer mogelijkheden rollen te definiëren, inclusief custom administrator-rollen,
  - Branding is meer uitgewerkt, het is dan mogelijk om zelf kleuren, logo’s etc. toe te voegen passend bij de betreffende organisatie(deel)
 • BB7 komt op een aparte server te staan. Als eerst zullen de BB coördinatoren dit gaan testen en eventueel later docenten, inloggegevens volgen later.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Eind van de maand zal er worden begonnen met een publiciteitscampagne “I love MyEUR.nl”.
 • Er is een vraag of het mogelijk is om gebruik te maken van digitale portfolio’s. Ronald deelt mede dat er bij ESSB met digitale portfolio’s gewerkt gaat worden (pilot). Er wordt gekeken of dit voor BB7 + CMS ook mogelijk is. Het digitale portfoliosysteem is te bekijken op de website http://osp.eur.nl:8080/portal
 • Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat UB + Catalogus samengevoegd kan worden. Ronald zal contact hierover opnemen met Jan Jungen en hem eventueel uitnodigen bij het volgende BB overleg.
 • Annemiek Wieland geeft aan dat er nog problemen zijn met de “random questions”. Ronald heeft dit aangemeld bij BB. Zij hebben dit genoteerd als een bug, en zullen hier later een terugkoppeling van geven. Daarnaast geeft Annemiek aan dat de problemen met de knop assignments nog niet is
  opgelost, Ronald zal dit nakijken en hier op terugkomen.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.00 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 06 juni 2006
  (EB-26 van 10.00 uur tot 11.00 uur)