Verslag 13 mei 2003

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Rob van den Bos, André Cheung Tam He, Mark Dambrink, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bart Germeys, Nienke Kortbeek, Sandra van Maarseveen, Annemiek Wieland, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Nikolaos Avraam, Gerard Baars en Bien van der Voorde

1. Opening

2. Verslag 21 januari 2003

 • Naar aanleiding van het verslag:
 • Guus heeft het programma Respondus getest; nadeel is dat toetsen niet over te zetten zijn naar andere cursussen.
 • What’s New Module: De leverancier heeft toegezegd dat de EUR beide buildingblocks mag gaan gebruiken. Versie 2 is duur, maar heeft meer mogelijkheden. Is nu nog alleen geschikt voor Bb-6.
 • Erasmus MC: nog niet duidelijk is wat met het ERNA-account van de medewerkers gaat gebeuren. Wat gebeurt er als de rechten van de medewerkers worden ingetrokken? Bij ESHPM zijn al van een aantal medewerkers de ERNA-rechten gestopt.
  Erasmus MC moet gebruik kunnen blijven maken van de Surf-licentie (i.v.m. kosten). Nog niet duidelijk is of de EUR-licentie automatisch ook voor het Erasmus MC geldt.

3. Mededelingen

 • Op 22/5 is er een presentatie van Testvision in Apeldoorn voor toetsen en surveys.
 • QMP heeft te hoge kosten in vergelijking met Lectora Publisher. Op termijn lijkt QMP wel beter alternatief qua mogelijkheden.
 • FR heeft geen behoefte aan overstap naar QMP of LP; surveys worden gemaakt in Onderwijsweb. Met een model kan de docent zelf verder uitwerken.
 • Bb-6: De EUR mag met de licentie Bb-6 meermalen installeren, echter alleen op hetzelfde platform (Solaris). RSM wil graag een eigen licentie voor Bb-6.
 • Omvang Bb-courses: De Bb-courses worden steeds omvangrijker. Een ongelimiteerde omvang kan tot gevolg hebben dat de diskruimte volloopt. De diskruimte is momenteel 62% gevuld, maar dit kan komend studiejaar snel oplopen als de nieuwe courses worden geïnstalleerd zonder dat de oude verwijderd worden. S.v.p. docenten verzoeken hun courses op te schonen. Ronald bekijkt wat een geschikt limiet is voor de omvang van een course.
 • Bb heeft aangegeven een groupstool te willen laten maken. Nog niet duidelijk is wanneer dit wordt gedaan. Ronald heeft binnenkort overleg met Bb.
 • Op 4 en 5 mei was Bb niet bereikbaar i.v.m. storing van de LDAP-server. Ook het fallback mechanisme van de LDAP-module heeft niet gewerkt. Op 22 mei overleg met TvdP, DIA , ESSB en FEW.
  Continuïteit van Bb is zeer belangrijk, maar Bb is afhankelijk van andere systemen.
 • Single Sign-On: de pilot Sun is afgerond verdere ontwikkelingen liggen nu even stil. UB heeft wel interesse.

4. Blackboard 6 implementatie

Ronald heeft een concept plan uitgedeeld. Graag aanvullingen en/of opmerkingen aan Ronald doorgeven.
Bb kan in de toekomst ook gekoppeld worden met andere informatiesystemen binnen de EUR, zoals Osiris. FR maakt nog geen volledig gebruik van Osiris; aanmeldingen voor werkgroepen e.d. gebeuren nog via het Onderwijsweb. Dit onderwerp wordt in komende Bb-vergaderingen verder besproken.

5. LCMS Pilot / Lectora Publisher

De EUR heeft 40 licenties gekregen voor LP, de meeste zijn al verdeeld over de faculteiten. Testen is nog niet mogelijk i.v.m. de server. Wat betreft de integratie met Bb: er bestaat een buildingblock voor, Ronald gaat er achteraan.
Voorgesteld wordt om LP op de testserver te zetten om de combinatie met Bb uit te proberen.
Op het moment dat LP centraal kan worden ingevoerd gaat het OECR begeleiding geven. Opgemerkt wordt dat LP nog niet zo gebruiksvriendelijk is.
LCMS is op dit moment nog niet te koppelen met Bb. De LCMS-pilot gaat binnenkort van start. Het conceptwerkplan is af. Tot september zal alles bij Accessium ondergebracht. Er wordt geopperd na die periode HIVE bij de EUR te installeren.

6. Service Level Agreements

Mede n.a.v. de storing op vier en vijf mei gaat Ronald een Service Level Agreement (SLA) opstellen zowel voor de faculteiten als voor I&A. Punten voor deze SLA kunnen bij Ronald worden ingeleverd.

De volgende vergadering is op 10 juni a.s. in vergaderzaal A1-25.