Verslag 2 december 2003

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Nikolaos Avraam, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bart Germeys, André Cheung Tam He, Karin de Jager, Ilse Maan, Sandra van Maarseveen, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Mark Dambrink, Nienke Kortbeek, Annemiek Wieland

1. Opening

2. Verslag 5 november

 • M.b.t. de opmerkingen over LP in het verslag (ap. 3, vierde streepje) wordt benadrukt dat LP niet bedoeld is als schakel tussen Word en Frontpage. LP is nu nog in de proeffase. Aan het eind hiervan zal het OECR LP grondig evalueren. Aansluitend hierop merkt Ronald op dat hij nog zes exemplaren heeft liggen.
 • Voorgesteld wordt een upload limiet in te stellen om de upload van XXX-files te stoppen. Op deze manier wordt het echter ook moeilijker gemaakt bepaalde legale bestanden te uploaden. Met een limiet van 50Mb zou het nog mogelijk zijn om legale bestanden te uploaden.
 • Met inachtneming van bovengestelde opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

3. Mededelingen

 • Status Bb-5: in afgelopen periode zijn twee storingen geconstateerd. Op 21 november was er een korte storing van ongeveer een uur. Op 24 november is waarschijnlijk door onderhoud aan de server ’s avonds tot in de ochtend Blackboard slecht toegankelijk geweest.
 • Er was een afspraak gepland met Bb in Amsterdam, maar wegens ziekte is deze afspraak vervallen. Een nieuwe datum wordt gepland (17 december?). Voor die tijd komt er mogelijk nog een telefonisch overleg met Blackboard in de VS.
 • In een vorig overleg was opgemerkt dat bij het recyclen van users de TA verdwijnt. Volgens Blackboard klopt dit inderdaad: alleen de instructor mag in principe recyclen. De TA is tijdelijk aan een course toegevoegd en verdwijnt daarom bij het recyclen. Om dit te voorkomen zou het mogelijk zijn i.p.v. TA de rol van coursebuilder toe te wijzen. Mogelijkheden hiervan zijn nog niet bekend, Ronald vraagt na bij Blackboard.

4. Stand van zaken

 • Er is overleg gewest van de Stuurgroep Beheer Elektronische Leeromgeving. Vanuit het Erasmus MC is hierin nog geen vertegenwoordiging. er is contact opgenomen met de opleidingsdirecteur. In de stuurgroep is de migratie van Bb-6 besproken. Met name de kast waar de servers voor Bb-6 in moeten komen te staan blijkt veel tijd in beslag te nemen.
 • Er wordt gewerkt naar een schone installatie van Bb-6. Bb-5 moet wel in de lucht blijven voor lopende, niet trimester gebonden courses. Bb-5 zal stapsgewijs off-line gaan, daarna fungeert het als archief. De courses uit Bb-5 worden op CD-ROM gezet, omdat deze wel in de toekomst beschikbaar moeten blijven. In mei krijgt Bb-6 het www.eur.edu adres, Bb-5 krijgt dan een eigen domeinnaam.

5. W.v.t.t.k.

 • Sandra deelt mee dat zij per 1 januari weggaat bij Outdare.

6. Vergaderdata 2004

 • 3 februari 10:00 uur EB-26
 • 2 maart 10:00 uur EB-26
 • 30 maart 10:00 uur EB-26
 • 27 april 10:00 uur EB-26
 • 25 mei 10:00 uur EB-26
 • 22 juni 10:00 uur EB-26
 • 20 juli 10:00 uur EB-26