Verslag 2 maart 2004

Aanwezig:
Ronald Hos, Guus Eilers, Mark Dambrink, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan en Marloes van Dort (notulist).

Afwezig:
Nikolaos Avraam, Nienke Kortbeek, André Cheung Tam He, Bart Germeys.

1. Opening

2. Verslag 3 februari 2004

 • M.b.t. punt drie, laatste alinea: Mei is geen vaststaande datum. Waarschijnlijk is eind juni meer reeël -> dus aan het einde van het studiejaar.- Punt 2, 1e alinea: Het is niet na te gaan waarom de communicatie tussen de servers misging.
 • Punt 2, 2e alinea: De e-mail is geforward naar de coördinatoren.
 • Punt 3, 2e alinea: Sinds maart is de nieuwe hardware waarop de productieomgeving van Bb6 gaat draaien bij DIA naar binnen gerold.. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn de productieomgeving ingericht kan gaan worden.
 • Punt 3, 8e alinea: Op 16 maart wordt de situatie van het Erasmus MC besproken in de vergadering DLO. Mathijs is bij dit overleg aanwezig.
 • Punt 3, 9e alinea: Er wordt bekeken of er een koppeling gemaakt kan worden tussen Bb en Osiris. Niet alle faculteiten maken even intensief gebruik van de mogelijkheden van Osiris. Bij koppeling zouden mutaties in Osiris gaan plaatsvinden en b.v ook het bijhouden van de studiegids.
  Er wordt een werkgroep opgestart; Ronald stuurt hierover t.z.t. een bericht rond. De koppeling is gepland voor komend collegejaar. Gestreefd wordt naar een uniform gebruik van Bb en Osiris.
 • Punt 4, 1e alinea: Het ‘to-veld’ in de e-mail van Bb stuurt wel een cc naar jezelf, maar hierin kan je niet zien naar wie het bericht is verstuurd en van welk vak het afkomstig is. Op beheersniveau is dit niet in te stellen. Vlak voor versturen van de mail verschijnt wel een overzicht, dit zou je kunnen uitprinten, maar is niet praktisch. Ronald vraagt na bij Bb.
 • Punt 4, 4e alinea: Naast Bb wordt door een aantal faculteiten SIN-Online gebruikt. FEW heeft SIN bekeken, maar blijft (voorlopig) bij Bb. Ook FW heeft in principe interesse voor SIN, maar behoud Bb als standaard.
  Desirée Schipper is bezig met een informatieplan voor alle onderwijssystemen aan de EUR
 • Punt 4, 5e alinea: N.a.v. vraag over error-melding in unenrollmodule; er is nog geen reactie van Bb. Ronald gaat zelf onderzoeken of er een ‘work-around’ mogelijk is om dit op te lossen.
 • Punt 4, 6e alinea: Spam van studenten; de hoeveel spam die door studenten wordt verstuurd is te overzien. Individuele gevallen corrigeren, maar er is (nog) geen behoeft aan specifieke regels.

3. Mededelingen

 • Er zijn geen problemen geconstateerd rond Bb5.
 • FEW heeft geëxperimenteerd met een onderwijsevaluatie via Bb (survey). De respons is lager, maar de kosten ook. Survey in Bb heeft de voorkeur boven Evaluation, hoewel in de nieuwe versie van Bb ook de docent de mogelijkheid heeft zijn eigen evaluatie in te vullen! Dit is uiteraard niet gewenst.

4. Stand van zaken

 • De testomgeving loopt goed. Oproep aan coördinatoren: maak gebruik van de (nieuwe) functionaliteiten in Bb-6 en geef uw bevindingen door.
 • Op 18 maart is er weer een ICTO-platform. Ronald geeft een demo van de testomgeving van Bb6.
 • Tekstbox editor; hierin staan drie balken in survey-editor vervalt 3e balk. Ronald gaat kijken of Deze weer toegevoegd kan worden.
 • Communicatie richting studenten en docenten.
  - De manual staat on-line in de Bb Beheer Organization. (OECR maakt een verkorte versie van Bb6)
  - OECR is bezig met cursussen. Tijdens ICTO platform 18 maart inventarisatie.
  Bb5 krijgt nieuwe domeinnaam. Op de login pagina verschijnt hierover een bericht. Er wordt een link naar Bb5 gemaakt. de precieze datum voor de overzetting is nog niet duidelijk.

5. W.v.t.t.k.

 • Guus: De digitale dropbox exporteert nog steeds per file apart. Ronald kijkt na.

6. Vergaderdata 2004

 • 30 maart 10:00 uur EB-26
 • 27 april 10:00 uur EB-26
 • 25 mei 10:00 uur EB-26
 • 22 juni 10:00 uur EB-26
 • 20 juli 10:00 uur EB-26