Verslag 20 juli 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Guus Eilers, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan, Mark Dambrink, Nikolaos Avraam, Adriaan Bleys

Afwezig
Robert Mittertreiner, Myrten Feddema, Ronald Mersie

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 22 juni 2004

 • Er is een opmerking over personeel en studentendownloads. De helpdesk schijnt niet op de hoogte te zijn. Echter, volgens Rob is Tim Clotscher ervan op de hoogte.
 • Badge enrolment moet batch enrolment zijn. Dit kan je zoals gebruikelijk in Bb-5 ook in Bb-6 gebruiken.
 • Per 1 oktober 2004 worden de oude en nieuwe accounts bij Erasmus MC gekoppeld aan de courses.
 • Cursussen zijn nog in opmaak. Op OECR site staan de Bb cursussen vermeld.
 • Verslag akkoord.

3. Mededelingen

Vakantie Ronald

 • 26 juli t/m 16 augustus. Het technische gedeelte wordt waargenomen door Rob en het overige door Désirée Schipper. In principe kunnen de coördinatoren de courses/discussion boards zelf kopiëren naar Bb-6.

Vakantie Rob

 • 16 t/m 31 augustus. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door Hans en Nicolaas. Indien nodig kan je ook contact opnemen met Ronald.

4. Stand van zaken

Bb-5

 • Geen bijzonderheden. Wordt nog redelijk druk bezocht (voornamelijk door studenten i.v.m. hertentamens/herkansingen in aug.).

Bb-6

 • Overgang Bb-6: verwarring bij loginpagina. System announcement werd niet gelezen, er werd direct ingelogd. Hierdoor lettertype/grootte veranderd. Sindsdien minder vragen door users. Het zal nog iets aangepast worden (simpeler en duidelijker). Ronald vertelt verder hoe vaak users/guest de site bezoeken.
 • Ronald en Rob zijn loads aan het testen. Hierdoor kan Bb iets langzamer in gebruik zijn.
 • Verder is het de planning dat er eind augustus een health check wordt uitgevoerd op het systeem.
 • Er zijn een aantal scripts aangemaakt zodat data uit Osiris omgezet kan worden in snapshots voor Bb. Wijsbegeerte maakt hier inmiddels gebruik van (proef). Indien andere faculteiten hier gebruik van willen maken, kunnen zij dit aan Ronald doorgeven. Voorwaarde is wel dat de gegevens die in Osiris ingevoerd zijn, volledig moeten zijn. Bb/Osiris is nog in ontwikkeling.
 • Ronald is op dit moment nog bezig met de SLA’s. Deze worden eind augustus verstuurd.

AO

 • Op dit moment maakt men gebruik van versie 1.3. Hier zijn wijzigingen in aangebracht. Alle data scource keys zijn nu afgerond.
  Het dringend advies c.q. verzoek eerst de testserver te gebruiken daarna de productie.
 • Indien men behoefte heeft aan extra verwerking van snapshots, kan je dit doorgeven aan Ronald. Dit geeft geen problemen op de testserver maar op de productieserver zal dit niet gebruikersvriendelijk zijn. Je bent hierdoor wel je historie sneller kwijt (15x). Zodra het collegejaar weer begint, zal dit op de gebruikelijke manier weer uitgevoerd worden.
 • Support admin heeft eigenaardigheden. Als teaching assistent kan je wel bepaalde toepassingen verrichten maar als support admin niet. Waar dit probleem ligt, is niet duidelijk. Ronald zal dit nog opnemen met Bb. In Bb-6.2 kan je extra rechten aan een gebruiker toekennen. Misschien dat dit een oplossing is.

5. Sluiting

 • Volgend overleg op 24 augustus 2004 in EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur