Verslag 21 december 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Guus Eilers, Rob van den Bos, Ilse Maan, Mathijs Doets, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel, Mark Dambrink.

1. Opening

 • Agendapunt ICT-Monitor vervalt a.g.v. afwezigheid Annemiek Wieland

2. Verslag overleg d.d. 30 november 2004

 • Deelname IHS: Sharon Welsh is helaas zonder bericht afwezig.
 • LCMS/Hive: Hive is inmiddels bij DIA geïnstalleerd, naar verwachting medio januari ’05 migratie data TUD à EUR.
 • Laatste alinea pagina 1: FRG dient vervangen te worden door LIA.

3. Mededelingen

 • BbCMS: Blackboard heeft aanbod tbv pilot gedaan. Dit is echter nog kostbaar. Tevens is er komende tijd geen ruimte om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. BbCMS wordt wel gezien als interessante aanvulling.
 • Feedback SLA: inmiddels van (bijna) alle deelnemers terugkoppeling ontvangen. Komende periode zal concept-SLA verder uitgewerkt worden.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Mededelingen uitfaseren per 01-01-05 zijn inmiddels op Bb5 en Bb6 gedaan. Tot nog toe geen verzoeken kopiëren content.
 • Communicatie vanuit faculteiten: het verzoek om ook vanuit faculteiten actief gebruikers te wijzen op einde Bb5 per 1-1-05.

Blackboard 6

 • Beschikbaarheid & performance: Geen incidenten. Sedert aanpassing parameters Database zijn problemen verholpen.
 • Update 6.2.3 planning update: voorkeur voor maandagavond 31 januari ’05. Er zal op korte termijn een mededeling worden gedaan op Bb.
 • Safe Assignment: planning is invoering 1-2 zodat dit bij de update kan worden meegenomen. Ook op verzoek vz. Examencie’s heeft deze datum voorkeur. Mogelijk gaat introductie samen met EUR-brede campagne o.h.g.v. fraude en plagiaat.
 • Gebruik van afwijkende E-mail adressen in Notifications: studenten vullen niet altijd mailadres correct in, waardoor mail retour komt op support@dia.eur.nl. Wellicht kunnen coördinatoren hierop wijzen in nieuwsbrief o.i.d.
 • Autoreplies en Blackboard mail: idem als voorgaande punt, valt echter weinig aan de doen.

Blackboard coördinatoren overleg: is huidige vorm nog zinvol?

 • Jaarlijks terugkerende vraag of overleg als zinvol wordt ervaren? Of mogelijk behoefte aan andere benadering van dit overleg? De aanwezigen geven aan overleg in huidige vorm nog steeds als zinvol te ervaren zowel in opzet als frequentie.

5. W.v.t.t.k./Rondvraag

 • André: is het mogelijk voor andere faculteiten om deel te nemen aan Stuurgroep BEL overleg?
  - Vooalsnog is vanuit de stuurgroep de keuze gevallen voor twee grote faculteiten, mede in de zin van Bb-gebruik. Het voorstel zal door Ronald bij eerstvolgende stuurgroep-overleg worden ingebracht.
  - Op verzoek zullen wel de notulen van dit overleg worden verzonden aan Bb-coördinatoren.
 • André: vraagt naar het standpunt t.a.v. bewaren courses, content en activiteiten in Bb?
  - Ronald: Zou per faculteit beleid kunnen zijn. Wettenlijk gezien lastig daar deze alleen bepaalt dat cijfers en studiegids beschikbaar moeten zijn, welke overigens niet in Bb worden opgeslagen. Dit laatste is niet geheel met zekerheid te zeggen daar uitgebreide kennis over deze materie ontbreekt. Zou een taak moeten zijn van afd. Jur. Zaken (OOS) om dit uit te zoeken. Wordt aandachtspunt voor komend jaar.
 • Guus: Waar moeten docenten van FEW zijn die zowel FEW-courses als FBK-courses hebben?
  - Courses (+Staff assignment) zijn leidend en worden per faculteit aangemaakt, deze docenten zullen dus bij 2 faculteiten zaken moeten doen. Enige afstemming/contact tussen Bb-coördinatoren is hierbij wel klantvriendelijk.
 • Guus: Bb-contactpersoon bij EURAC vertrekt, vervanging is inmiddels geregeld.
 • Guus: Ten behoeve van onderwijsevaluaties heeft hij een programmaatje dat hij evt. ter beschikking wil stellen.

6. Sluiting

 • Volgende overleg: 25 januari, 10.00-12.00, EB-26.