Verslag 21 november 2006

Aanwezig
Ronald Hos, Rob van den Bos, André Cheung Tam Hé, Adriaan Bleys, Sabaï Doodkorte, Mark Dambrink, Robert Mittertreiner, Sabrina van Veen (not.)

Afwezig
Guus Eilers, Annemiek Wieland, Sharon Welsh, Mathijs Doets, Ilse Maan.

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag voorgaande vergadering

 • André vraagt of Ronald de Sin Online Tab welk tijdelijk uit Bb was verwijderd wilt terugplaatsen. Ronald zal dit vandaag nog doen.

3. Mededelingen

E-Portfolio brainstormsessie

 • Er heeft een brainstormsessie plaatsgevonden om te kijken of er de behoefte is aan een portfoliosysteem binnen de EUR. Tijdens het overleg bleek dat de gedachten hierover behoorlijk verschilden. Er wordt momenteel geen actie genomen om een portfoliosysteem binnen de EUR te realiseren. Het verslag van deze brainstormsessie zal te zijner tijd aan alle Bb-coördinatoren worden toegezonden.

Openstaande issues/tickets Bb

 • Robert geeft aan dat hij iedere keer uitkomt op de startpagina van Safe Assignment (SA). Ronald geeft aan dat dit zou kunnen komen doordat er momenteel wijzigingen worden aangebracht in SA. Dit zal 24 uur worden aangekeken, indien die dan nog steeds gebeurt zal er een melding worden gemaakt naar SA.

SIM op Locatie

 • Al geruime tijd bestaat het project SIM op Locatie. Medewerkers van de afdeling SIM bezoek de faculteiten om daar eventuele vragen over informatiesystemen te beantwoorden. Tot heden bezochten alleen
  Rick Stil en Anneloes Thomassen de faculteiten maar met in gang van nu zal ook Ronald meegaan met de bezoeken.

HOVO & PAO

 • De HOVO & PAO zijn sinds kort nieuwe gebruikers van Bb.

Web Dav

 • Het Student Volgende Storage systeem is klaar voor productie. Momenteel wordt alleen nog gekeken hoe dit systeem wordt geïntroduceerd en gepromoot naar studenten. Dit systeem biedt studenten de mogelijkheid om op een centrale plek bestanden op te slaan die overal vandaan benaderbaar zijn. De studenten hebben 100 MB ruimte om te gebruiken. Zie http://svs.eur.nl

Facultaire mededelingen

 • Op 28 november geeft Ronald een presentatie over SA aan docenten bij ESHPM.
 • Sabaï Doodkorte zal voortaan in plaats van Minke van der Scheer aanwezig zijn bij de Bb overleggen.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • De beschikbaarheid en performance van Bb6 verloopt foutloos. Er hebben geen grote problemen plaatsgevonden. Het gebruik van Bb is in vergelijking met vorig jaar meer dan 10% gestegen.

MyEur.nl

 • Op de portal MyEUR.nl zijn er nog enige problemen. Rob legt uit dat dit komt doordat tijdens de lunchpauze het gebruik van de portal erg hoog ligt met als gevolg dat het systeem dan bevriest. Dit probleem is iedere keer verholpen door de portal te herstarten. Vermoedelijk wordt dit probleem veroorzaakt door het programma Java VM. Er wordt nog naar een oplossing voor dit probleem gezocht.

Safe Assignment

 • Er worden een aantal wijzigen in SA o.a. ownership van quick submits. Onbekend is nog of deze wijzingen worden doorgevoerd in de huidige versie of dat er een nieuwe versie komt.
 • SA zal tevens op de agenda komen te staan voor het ICTO-overleg op 30 november a.s.
 • André vraagt hoe het zit met het toevoegen van Nederlandse bronnen in SA. Ronald deelt mede dat er url’s van bronnen naar SA kunnen worden toegestuurd. Een medewerker van SA zal dan contact opnemen met de beheerder van de bron.

Planning Bb 7.x

 • Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden over de update van Bb6 naar Bb7. Ronald zal voor kerst een notitie schrijven over de overgang naar Bb7.
 • Volgend overleg (16 januari 2007) ligt er een plan op tafel betreffende de update naar Bb7
 • De buildingblocks dienen bij update naar Bb7 goed in de gaten te worden gehouden. Ronald zal de documentatie betreffende buildingblocks naar André toesturen.
 • Er is een Course Management Infterface geïntroduceerd welke is gecreëerd door de Universiteit van Leiden en STOAS.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

Vergaderdata Bb coördintoren overleg 2007

Datum

Tijdstip

Locatie

16 januari 2007

10.00-12.00

EB-26

6 maart 2007

10.00-12.00

EB-26

24 april 2007

10.00-12.00

EB-26

12 juni 2007

10.00-12.00

EB-26

14 augustus 2007

10.00-12.00

EB-26

2 oktober 2007

10.00-12.00

EB-26

20 november 2007

10.00-12.00

EB-26

 • Ronald verteld dat er een e-portfolio demonstratie wordt georganiseerd voor de decanen en opleidingsdirecteuren. STOAS zal deze demonstratie verzorgen.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.00 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2007, van 10.00-11.30 in EB-26