Verslag 22 juni 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Guus Eilers, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan, Mark Dambrink, Nikolaos Avraam, Adriaan Bleys

Afwezig
Robert Mittertreiner, Myrten Feddema, Ronald Mersie

1. Opening

Introductie nieuwe secretaresse Blackboard overleg

2. Verslag 22 juni 2004

Akkoord.

3. Mededelingen

Status Bb-5:
Geen problemen voorgedaan. Bb 5 server zal tot 1 januari 2005 gehandhaafd blijven daarna offline. Per 1 maart 2005 zal Bb5 server definitief ontmanteld worden.

4. Stand van zaken migratie Bb-6

Unenroll: De coursemodule is geleverd op Bb. Functionaliteit is akkoord. De organizationmodule volgt op korte termijn. De werking van unenrollment is gewijzigd. Functionaliteit van unenrollment wordt niet direct in de module weergegeven (radio button), men dient nu via het “potloodicoontje” de unenroll optie te activeren.

Data source keys/snapshot/AO: Ter vergadering wordt conceptstukken mbt AO/snapshotprocedure en veldbeschrijvingen besproken. Deze worden nog nagezonden in meer definitieve vorm.
Technisch staat alles op zijn plaats op productie, er zal nog gekeken moeten worden op lay-out inlogpagina. Faculteiten kunnen beginnen met aanmaken van courses etc. via uploaden van snapshots. Testomgeving blijft beschikbaar voor testen van onder andere snapshots.
In Bb-6 zijn vaste data source keys aangemaakt. Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen reguliere en irreguliere snapshots (extra).

User-owned velden: zullen zoveel mogelijk gelijk worden ingesteld als Bb-5. In de AO-documentatie zullen deze velden opgenomen worden.
Verwerking snapshotbestanden: in Bb-6 worden de reguliere nachtverwerkingen gehandhaafd. Echter, er is een extra verwerkingsmoment overdag ingebouwd tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Schema hiervan wordt in de AO-documentatie opgenomen.

Personeel en studentendownloads: met betrekking tot EMC-personeel is inmiddels bekend dat deze per 1 oktober 2004 in de EUR-systemen zullen worden opgenomen. Tot die tijd blijven de oude accounts gehandhaafd. Voor nieuwe medewerkers van ESHPM en EMC kan verwezen worden naar Computer Ondersteuning Hoboken (COH), die de middelen hebben om voor deze medewerkers een account te creëren in EAC/LDAP.

Supportrol van Bb-coördinatoren in Bb-6: ook in de productieomgeving zullen Bb-coördinatoren deze rol toebedeeld krijgen.

Guest access en dummy accounts: faculteiten zullen ook in Bb-6 kunnen beschikken over dummy accounts ten behoeve van gastgebruik. Deze dummy accounts zullen met het snapshotbestand FAC.EXTRA.USR beheerd kunnen worden. Guest access staat default aan in Blackboard. Guest access op course niveau kan worden bepaald door het .CRS snapshot met het veld ALLOW_GUEST_IND. Dit veld is echter wel user-owned.
Hetzelfde geldt voor de enrollment optie en de available indication, deze velden zijn eveneens user-owned.

“Grace period”: evenals voorgaande jaren blijven medewerkers na beëindiging dienstverband nog één maand toegang houden tot EUR-systemen en voor studenten is dit twee maanden.

Communities: ook voor het aanmaken van organizations zijn deze data sources keys aangemaakt, faculteiten kunnen nu zelf middels snapshots organizations aanmaken en membership regelen (zie AO-documentatie).

Course catalog: in deze methodiek heeft splitsing plaatsgevonden van snapshots. Op centraal niveau zullen de hoofdcategorieën worden aangemaakt en vervolgens kunnen faculteiten zelf de subcategorieën aanmaken met behulp van een eigen snapshotbestand.

URL: de keuze om Bb-6 de huidige URL www.eur.edu mee te geven blijft gehandhaafd. Hieraan is inmiddels wel de URL blackboard.eur.nl als alias toegevoegd. Blackboard 5 zal de URL archive.eur.edu krijgen.

5. Opleidingen, cursussen t.b.v. medewerkers

Documentatie: OECR heeft (quickstart) handleidingen verstuurd naar alle coördinatoren met het verzoek hier feedback op te geven. De functionaliteit van unenrollmodules moet hier nog aan toegevoegd worden. De documentatie zal op de supportsite van het OECR worden geplaatst waarna ook vanuit de Blackboard login pagina links zullen worden aangemaakt naar deze documenten.

Cursussen: OECR heeft een aantal cursussen gepland voor de komende maanden. Er vinden inmiddels cursussen plaats. In augustus zijn er 3 cursussen gepland. Deze zijn inmiddels volgeboekt. Er worden extra cursussen gepland.

6. Centrale en facultaire communicatie naar medewerkers/studenten

De definitieve overgangsdatum naar Bb-6 is vastgesteld op 5 juli 2004. Studenten zullen echter pas vanaf 1 augustus a.s. toegang krijgen tot Bb-6. Medewerkers kunnen dit nu al. Vanaf week 27 zal er een announcement van de overgang naar Bb-6 worden gemaakt in Bb-5. Op de loginpagina van Bb-6 zal duidelijk verwezen worden naar de oude Bb-5 server.

7. Rondvraag

Er wordt gevraagd hoe badge enrollment in Bb6 werkt: doordat Bb-coördinatoren de rol van support hebben, kan via het admin tabblad de batch enroll functie worden opgeroepen.
Het is niet helemaal duidelijk wat in het batch enroll bestand moet worden opgenomen. Ronald zoekt dit uit.

8. Sluiting

Volgend overleg op 20 juli 2004 in A1-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur