Verslag 24 april 2007

Aanwezig
Ronald Hos, Rob van den Bos, Bart Germeys, Guus Eilers, Cocky Adams, Sabaï Doodkorte, André Cheung Tam Hé, Mark Dambrink, Mathijs Doets

Afwezig
Ilse Maan, Robert Mittertreiner

Afgemeld
Annemiek Wieland, Adriaan Bleys

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag overleg d.d. 06 maart 2007

 • Mathijs Doets staat niet in het aan- of afwezigheidsoverzicht maar was wel aanwezig bij het overleg.
 • Alle building blocks, inclusief Safe Assignment, werken nu in Bb7.

3. Mededelingen

 • Afgelopen week is een nieuwe building block in Bb 7.2 geïnstalleerd namelijk: Announcements2RSS. Met dit building block kunnen announcements worden opgehaald middels RSS feed. Er zijn nog geen gebruikservaringen te melden wegens de recente installatie.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • Er zijn geen klachten gezien de beschikbaarheid, performance en gebruik.

Advanced Group Management

 • Er zijn geen problemen geconstateerd door coördinatoren en beheerders.

Campus Pack Building Block FGG (Wiki’s/Blogs)

 • Met ingang van 1 april draait de building block ‘Campus Pack’ bij FGG. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Wiki mogelijkheden. Er is een licentie voor deze building block gekocht voor 1 jaar.

Planning Bb 7.2

 • De planning ligt redelijk op schema, maar desondanks toch een dikke week achterop. Inmiddels is ook de MyEUR portal aan de proeftuin gekoppeld.

Ervaringen proeftuin Bb7

 • Tijdens het overleg komt naar voren dat nog niemand echt de testomgeving heeft bezocht. Afgesproken wordt dat Ronald naar alle Bb Coördinatoren een excellsheet zal sturen waarin de functionaliteiten getest kunnen worden in de proeftuin. De proeftuin is te bereiken middels de link: http://noot.eur.edu
 • Tussentijds zal alsnog een kopie van de productieomgeving worden geplaatst en volgens schema worden geüpdate naar Bb7.2. Dit kan een periode offline veroorzaken, maar m.b.t. het testen van functionaliteiten voldoet de huidige omgeving.

Blackboard Back Pack

 • Er blijven problemen bestaan dat de MyEUR portal de BackPack authenticatie niet doorlaat. Op dit moment heeft dit onderwerp een lage prioriteit en zal er dus niet worden gekeken hoe dit op kort termijn kan worden opgelost.

MyEUR.nl

 • Rob verteld dat er twee nieuwe modules worden toegevoegd aan de MyEUR portal namelijk:
  - Student Storage Systeem
  - Announcements vanuit Sin Online middels RSS.
  Mogelijk kan laatstgenoemde ook worden gebruikt om Announcements vanuit Bb door te geven op de MyEUR Portal.
 • Als je uitlogt in SIN Online wordt je niet automatisch uitgelogd in Bb. Rob gaat nog na hoe dit kan worden aangepast.

5. W.v.t.t.k. en Rondvraag

 • Sabaï deelt mede dat de faculteit zeer tevreden was over de demonstratie over Safe Assignment.
 • Guus vertelt dat hij in het kader van een Surf Grassroots project de vraag heeft gekregen of er kan worden gekeken naar aanpassingen in de Bb course voor studenten met dyslexie. Eventueel kan worden gedacht aan een forum/ disussiebord (virtual classroom). Er is hiervoor budget beschikbaar bij SURF. Guus zal dit verder afhandelen.
 • Mark geeft aan dat docenten bij hun faculteit te weinig gebruik maken van Bb. Er is een brief betreffende dit onderwerp vanuit de decaan verzonden naar alle docenten.
 • Mathijs geeft aan dat een reorganisatie bij het Erasmus MC er aan zit te komen, waarin de afdelingen zullen worden samengevoegd tot shared service centra. Het is onduidelijk of hij functioneel beheerder van Bb zal blijven of dat dit straks onder iemand anders komt te vallen.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 10.35 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2007 in EB-26 van 10.00 uur tot 11.30 uur
 • Vergaderdata Bb coördinatoren overleg 2007
  - 12 juni 2007 10.00-12.00 EB-26
  - 14 augustus 2007 10.00-12.00 EB-26
  - 2 oktober 2007 10.00-12.00 EB-26
  - 20 november 2007 10.00-12.00 EB-26