Verslag 24 augustus 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Ilse Maan, Adriaan Bleys, Mathijs Doets, Robert Mittertreiner, Liesbeth Mantel

Afwezig
Myrthe Feddema, Ronald Mersie, Guus Eilers, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mark Dambrink, Nikolaos Avraam, Machteld de Wolde, Frank Diepmaat, Annemiek Wieland

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 20 juli 2004

 • Verslag akkoord. Geen veranderingen bij EMC. Het EMC-personeel zal per 1 oktober in de EUR-systemen worden opgenomen.

3. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Afgelopen vrijdag is er een storing geweest rond 12.00 uur van ongeveer 20 minuten. Het gebruik van Blackboard 5 is nog steeds intensief.

Blackboard 6

 • Vanaf 2 augustus beschikbaar voor studenten. Ronald heeft gisteren aanpassingen aangebracht op de login-pagina. Usernameformat is van kleur (rood) veranderd. Portal pagina aangepast; guest login werkt nu gebruikersvriendelijk, tevens op productieomgeving. Er is een community aangemaakt alsmede een informatiemodule op de Institution pagina gericht op specifieke groepen (student/staff). Alle Studenten zijn enrolled op de Organization Studie Mededelingen. Er zullen de komende maanden nog regelmatig updates van deze enrollement plaatsvinden, omdat nog niet alle studenten in het inschrijfsysteem, en derhalve in de download, opgenomen zijn. Dit kan overigens betekenen dat studenten die zich unenrolled hebben weer opnieuw aan de organization worden gekoppeld. Gekeken wordt of dit met een zgn. ‘Manual’ Snapshot verwerking opgelost kan worden om extra vragen aan de helpdesks te voorkomen.
  *Ronald en Rob hebben diverse testen uitgevoerd op 29 juli 2004. Er is hier een verslag van gemaakt. Deze is door Ronald reeds per mail toegezonden. Er kunnen zich 240 users per minuut aanmelden. Conclusie van de load-testing is dat er geen problemen zullen optreden met de software. Over de hardware kan dit natuurlijk niet met zekerheid gezegd worden.

SLA’s

 • Ruwe versies reeds gereed. Osiris en Blackboard zullen inhoudelijk bijna identiek zijn. Bij het volgende overleg zal dit concept worden overgelegd. Désirée Schipper is bezig met een inventarisatie van systemen die binnen de EUR gebruikt worden. Zij zal een informatieplan opstellen. Deze wordt dan door het management en de faculteiten beoordeeld. Uiteraard wordt deze ook uitgedeeld tijdens een Blackboard overleg.

SIN online

 • Door de stuurgroep ICT&O is besloten dit informatiesysteem breed binnen de EUR te gaan inzetten t.b.v. Studiegidsen. De bedoeling is uit te zoeken hoe SIN-online, Blackboard en Osiris op elkaar kunnen aansluiten m.b.t. de informatiestromen.
  Zodra Rob terug is van vakantie wordt er zo spoedig mogelijk ge-update worden naar resp. versie 6.1.5. en 6.2 in de acceptatie omgeving. Daarna zal, bij positieve uitkomst, de productieomgeving eveneens worden ge-update
 • Er is nog steeds de mogelijkheid tussentijds te purgen op zowel de test- als de productieserver.

AO

 • Ronald is gebeld door Jeanet Muilenberg van ESHPM. Hij vraagt zich af of zij deel moet nemen aan het Blackboard overleg en of ze toegevoegd moet worden aan de lijst. Hij zal contact met haar opnemen om te vragen of zij daar interesse in heeft.

4. W.v.t.t.k./rondvraag

 • De UB heeft links in een Bb5 Course aangemaakt, deze komen niet goed over in Bb-6. Moet dit nu per link worden aangepast of kan dit ook op een andere manier? Ronald zal dit moeten uitzoeken en vraagt aan Liesbeth Mantel of zij de betreffende course name aan hem kan doorgeven.
 • Je kan in Bb-6 niet zien dat een course unavailable is in de Course Catalog. De course is in z’n geheel niet zichtbaar. Het lijkt alsof dit niet helemaal consequent doorwerkt in Blackboard, de ene keer niet en een enkele keer weer wel. Hoe kan dit? Ronald zal Blackboard 6.1.5 en 6.2 doorlezen om te bekijken of hierin dit probleem is opgelost.

5. Sluiting

 • Volgend overleg op 28 september 2004 in EB-26 van 10.00 tot 12.00 uur.