Verslag 25 januari 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, Annemiek Wieland, Ilse Maan, Mathijs Doets, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel, Mark Dambrink, Ineke Overmans (not.)

Afwezig met melding
André Cheung Tam He, Bart Germeys,

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 21 december 2004

 • Agendapunt ICT-Monitor (is 21 december vanwege afwezigheid van Annemiek Wieland niet behandeld). De respons was 17% van het totaal aantal studenten. De opmerkingen waren vooral dat er te weinig p.c.’s beschikbaar zijn en er drie tot vier systemen gehanteerd worden voor informatie en communicatie richting studenten. De vraag naar integratie van de diverse systemen is groot. 17 maart is het ICTO platform en worden de resultaten gepresenteerd.

3. Mededelingen

 • BbCMS: 10 december is er een mailtje voor de pilot binnengekomen. Het aanbod liep eind december af. De kosten zijn € 7.500 excl. voor 1000 gebruikers. Op basis hiervan geen reactie van Ronald richting Bb.
 • SLA is uitgewerkt en een redelijk definitieve conceptversie is klaar. De SLA gaat via de Themagroep Onderwijs naar de faculteiten. Publicatie voor het volgende Bb coördinatoren overleg.
 • De problemen met de Survey manager worden hopelijk verholpen met de update. Vooralsnog wordt er geen call aangemaakt bij Blackboard, omdat vermoedelijk in eerste instantie het advies wordt gegeven te updaten. Indien de update de problemen niet verhelpt zal alsnog een call worden aangemaakt.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Blijft open tot het einde van het derde trimester en zal daarna sluiten. De grens voor het importeren van een zip.file uit Bb5 naar Bb6 is circa 250 Mb. De courses mogen dus niet te groot zijn. Mathijs geeft aan dat bij de FGG-courses de Powerpointpresentaties over het algemeen groot zijn. Deze er apart uithalen helpt. De zip.file geeft wel een missing boodschap maar doet het wel.
 • Tijdens het kerstreces is er een onderbreking van 3 uur ’s nachts tot 10 uur ’s morgens geweest. Bb5 en de verzoeken om content te kopiëren lopen goed.

Blackboard 6

 • Er zijn geen onderbrekingen of storingen geweest. De database groeit op dit moment fors (heeft met statistics te maken). De gemiddelde wachttijd bij Survey manager is ongeveer 5 minuten. Dit lijkt een 6.1 probleem en het ziet er dan ook naar uit dat dit in versie 6.2 verholpen is. Is het probleem dat niet verholpen, dan zal Ronald actie ondernemen. De Survey manager wordt na 1 februari op nieuw bekeken (dus na de update).
 • Maandag 31 januari aanstaande is de update van 6.2.3. Bb is van 18.00 tot 23.00 uur uit de lucht. Ronald wil naast de update ook purgen. De vraag is: hoe staat de rest hier tegenover. Guus ziet qua studenten geen problemen. De handleidingen worden ook aangepast.
 • De Safe Assignment module is het belangrijk. Ronald zal een korte notitie schrijven voor de Themagroep Onderwijs en het CvB. De financiering uit het ICT-fonds is al goedgekeurd.
 • Het ESSB-model voor de antiplagiaat folder is overgenomen en er vind nu een EUR-brede verspreiding van deze folder plaats. Er komt ook een campagne over dit onderwerp.
 • Het Erasmus Magazine is bij Ronald langs geweest over de Safe Assignment Module. Het advies van Ronald is praat alleen over de module en niet over fraudecijfers. Guus geeft daarbij ook een algemene waarschuwing voor de pers. Dit is de taak van de opleidingsdirecteuren.
 • De gebruikswensen en performancewensen zijn zoveel mogelijk ingewilligd door SA, waardoor de huidige versie voldoet.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Geen bijzonderheden.

6. Volgende vergaderingen

 • 29 maart 2005
 • 26 april 2005
 • 31 mei 2005
 • 28 juni 2005