Verslag 25 mei 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Guus Eilers, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan, Mark Dambrink.

Afwezig
Nikolaos Avraam, Robert Mittertreiner, Adriaan Bleys, Ronald Mersie, Myrten Feddema.

1. Verslag 25 mei

 • Akkoord.

2. Mededelingen

 • Er is geen notuliste aanwezig.

Status Bb-5:

 • Er hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.
 • ‘Grace’ periodes in EAC/LDAP bij uitdiensttreding/einde studie: voor personeel 1maand en voor studenten 2 maanden.

3. Stand van zaken

Blackboard 6 migratietraject:

 • De testomgeving is bij vergadering door de facultaire Bb-coördinatoren geaccepteerd.
 • De acceptatiesheets worden besproken.
 • Het verzoek wordt gedaan de ‘preview’button weer te activeren op de login-pagina.
 • Men zou graag de Url: http://blackboard.eur.nl in plaats van ww.eur.edu zien voor de Blackboard-applicatie. De gebruikers zijn echter gewend aan dit adres, maar gekeken zal worden of de gevraagde domeinnaam kan worden toegevoegd als een soort ‘alias’.
 • Bb-coördinatoren krijgen beperkt Admin-rechten waarmee men courses/content kan kopiëren, quota kan instellen et cetera.
 • De tekst in de login-module is te onduidelijk. Het font mag groter.
 • Bij een Survey worden punten gegeven, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Ook kan docent zelf survey doen. Hier wordt naar gekeken (waarsch. Bugs), evt. Kontakt met Blackboard hierover.
 • Alle gebruikersinformatie wordt op de OECR-Supportsite geplaatst. Vanaf de Bb portal-pagina zal hiernaar worden gelinkt.
 • Verschil tussen Export en Archive van een Course. Eerstgenoemde geeft keuze welke onderdelen. De laatste biedt alleen volledige uitvoer (zip) van een course, derhalve ook user-gegevens.
 • Opleidingen/cursussen t.b.v. medewerkers: OECR is druk bezig cursussen, handleidingen en een website op te zetten tbv support. Binnen afzienbare tijd zal dit allemaal gaan lopen.
 • Osiris: de download vanuit Osiris zouden voor enkele faculteiten wellicht nuttig kunnen zijn. LIA geeft aan vast te houden aan de eigen downloads vanuit SIN Online, maar wil een uitdraai hebben om te kijken of er vervuiling is opgetreden.
 • URL-Jumper: de foutmelding moet duidelijker. Er zal nog feedback worden gegeven aan Blackboard.
 • Course Catalog: moet nog aangemaakt worden. Het verzoek aan coördinatoren om binnenkort de eigen catagorieën aan te leveren voor centrale snapshot.
 • Snapshots kunnen binnenkort getest gaan worden. Documentatie is onderweg en zal voor volgende overleg worden aangeleverd door Ronald.

4. W.v.t.t.k./Rondvraag

 • Geen

5. Sluiting

 • Volgend overleg op 22 juni van 10:00 uur tot 12:00 uur in A1-26!