Verslag 26 april 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, Annemiek Wieland, André Cheung Tam He, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel, Charo García, Marjolein van Mulken (not.)

Afwezig met melding
Mathijs Doets, Bart Germeys, Robert Mittertreiner, Mark Dambrink

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag 29 maart 2005

 • Verslag is goedgekeurd.
 • Wat betreft Bb CMS heeft Ronald nog niks nieuws te melden. Blackboard heeft niks van zich laten horen.

3. Mededelingen

SLO/Stuurgroep Beheer Digitale Leeromgeving

 • De Blackboard Service Level Objectives is besproken in de stuurgroep. Martin Scholten en Ronald zijn in principe terug naar de tekentafel gegaan. Zodra er een exemplaar is dat het daglicht kan vatten zal deze verspreid worden in de stuurgroep en in dit overleg. Besloten is wel dat de nieuwe SLO het nieuwe studiejaar zal ingaan. Het discussiepunt is hoofdzakelijk de bereikbaarheid van DIA buiten kantoortijden en in de weekends. Met avondonderwijs is het niet realistisch niet bereikbaar te zijn na 17:00 uur.
  Het gaat ook met name om de communicatie. Het is niet verkoopbaar om op de maandagochtend te zeggen dat er zaterdag een probleem is ontstaan wat binnen 5 minuten opgelost zou kunnen zijn, maar waar nu nog aan begonnen moet worden, waardoor werk vastloopt. Wel is het aanvaardbaar als het een overmachts-situatie betreft.

Blackboard snapshot/AO Workshop: vrijdag 27 mei a.s. ( 2 dagdelen )

 • Vrijdag 27 mei zal er een workshop georganiseerd worden voor de nieuwkomers.
  Deze datum kan echter een week voor- of achteruit geschoven worden.

Blackboard conference 2005
Rob is naar de Blackboard conference 2005 geweest in Baltimore. Onderwerpen van deze conferentie waren:

 • Fase 1 is nu achter de rug. Fase 2 wordt gestart. In deze fase zal dieper op de materie ingegaan worden.
 • Contentsysteem -> 100 klanten gaan mee in de productie
 • Release Applicationpack 3
 • Blackboard 7: deze versie zal voornamelijk op internationalisering ingesteld zijn. Er zal een samenvoeging plaatsvinden van de verschillende versies. Deze versie zal bestaan uit 9 verschillende talen, waarvan één Nederlands zal zijn. De language-pack wordt bijgeleverd.
 • Caliper: uitbreiding en verbetering van de Quizzes, Surveys en Assessments in Blackboard.
 • Blackboard 7.1: deze versie is inmiddels ook al in de maak.
  Rob merkt op dat het een erg druk bezochte conferentie was met zo’n 2000 bezoekers.

4. Stand van zaken

Blackboard 5

 • Blackboard 5 gaat er per 1 mei uit. Er zullen kopieën van alle courses gemaakt worden voor Ronald, S&N en de faculteiten. De geëxporteerde courses zullen op DVD worden aangeleverd.

Blackboard 6

 • De “Who’s online-feature” lijkt niet meer naar behoren te werken. De afgelopen 3 uur is de afgelopen
  24 uur geworden. Ronald zal hier z.s.m. naar kijken.
 • De Safe-Assignmentmodule is op productie gezet. De grens van het maximale aantal MB moet duidelijk worden. Ronald zal dit uitzoeken. Module 1.6.1.- documentatie zoekt Ronald ook op. Vrijdagmiddag is deze ge-update.
 • Versnelling van Assessments in Bb: Ronald zal zsm per mail bekend maken wanneer dit geïnstalleerd zal worden.
  De testomgeving van Survey-Manager werkt goed.
 • Momenteel zijn er alleen nog maar outsource datacentres in de Verenigde Staten. Binnen 2 maanden zal er echter een datacentre in Amsterdam geopend worden. Het probleem met het tijdverschil zal dan ook minder zijn. Ronald heeft een ASP-informatie en BB-CMS-offerte aangevraagd bij Blackboard Amsterdam.

6. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Guus meldt dat er een lek in Blackboard is bij “email sturen naar iedereen”. Dit is bekend geworden doordat iedereen een mailtje over een mobieltje heeft gekregen. Er wordt dus naar iedereen SPAM gestuurd. Ronald zal ook dit uitzoeken.
 • Als er een deadline is voor het inleveren van stukken kan er tevoren een link gekopieerd en opgeslagen worden. Als de link dan weggehaald is omdat de inleverdatum verstreken is kunnen de slimmeriken nog wel op de inleverpagina komen. Alleen de link wordt door Blackboard wegggehaald waardoor de ‘slimmerikken’ met creatief knip en plak werk alsnog gebruik kunnen maken van deze functionaliteit. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat zichtbaar is wanneer de student een stuk heeft ingeleverd!

7. Sluiting

Volgende vergadering:

 • 31 mei 2005 (EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur)
 • 28 juni 2005