Verslag 26 oktober 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Robert Mittertreiner, Ronald Mersie, Guus Eilers, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Nikolaos Avraam, Ineke Overmans (not.)

Afwezig
Myrthe Feddema, Ilse Maan, Mathijs Doets, Machteld de Wolde, Frank Diepmaat, Mark Dambrink, Adriaan Bleys, Liesbeth Mantel

1. Opening

 • Ronald opent vergadering.

2. Verslag 24 augustus 2004

 • Blackboard 6: Vraag over de 30% melding. Dit is alleen een opmerking waar niets mee hoeft te gebeuren.
 • EMC medewerkers: onderaan toevoegen BMG werkt met oude accounts
  Rest van het verslag akkoord.

3. Mededelingen

 • Blackboard European Conference: Algemene indruk van de conferentie is een tegenvallende. Ronald en Rob doen een mondeling verslag. Er is in Barcelona wel een goed contact ontstaan met de Universiteit Leiden.
 • SURF onderwijsdagen 2004: De SURF-onderwijsdagen op 16 en 17 november 2004 kunnen het best gezien worden als netwerkdagen met de andere instellingen.

Stand van zaken

 • Blackboard 5
  Weinig nieuws Bb5. Er zijn steeds minder gebruikers. Het is nog niet defintief of er per 1/1/2005 uitgefaseerd gaat worden. 1 januari 2005 wordt wel als logische datum aangehouden.
 • Blackboard 6
  Bb6 is één uur uit de lucht geweest. De index file op de database is tegen een standaard ingestelde limiet aangelopen. On-the-fly is het een en ander aangepast en daarna zijn er geen problemen meer geweest.
  What’s New module
 • Deze module vertoond problemen, geeft dropbox items aan, ook als deze items niet van de betreffende eigenaar is. Ronald kan deze problemen nu alleen monitoren en eventueel contact opnemen met de leverancier. Er komt een moment dat er overgegaan wordt op application pack 3, waarin deze module door Blackboard is opgenomen.
  Server Manager
 • Guus zoekt een alternatief voor de overzetting van items in de Survey Manager. Het overzetten is nu erg langzaam tot zeer traag. Ronald maakt een call bij Bb. Het antwoord is al bekend: Ga z.s.m. over naar Bb 6.2
 • Update Bb 6.1.5
  Naar verluid zit er een bug in Bb 6.1.5. Guus vraag zich nu af waarom er eerst voor 6.1.5 gekozen wordt en er niet direct overgegaan kan worden naar 6.2. Het besluit om over te gaan naar Blackboard versie 6.2 is afhankelijk van de Stuurgroep Beheer Electronische Leeromgeving en zal daar dus eerst moeten worden voorgelegd.
  Guus heeft vragen over de nieuwe functionaliteit van het Messaging system binnen courses in de nieuwe versie 6.1.5. Rob en Ronald verduidelijken deze vragen. De mogelijkheid van de docent om de reguliere E-mailfunctionaliteit te beperken kan zijn voordelen hebben.
  Glossery is ook een extra functionaliteit.
  Ronald kijkt naar de niveaumogelijkheden binnen Bb-mail.
 • Safe assignment anti-plagiaat software
  De uitvoer is prachtig. Alleen zijn er wat maren. De procenten kloppen niet; Safe assigment server ligt eruit; Docent kan geen batch insturen (Guus heeft hier wel een tijdelijke oplossing voor gevonden); Wil een bevestiging van de database.
  Ronald gaat de bevindingen kortsluiten met de leverancier. Het safe assignment anti-plagiaat software werkt ook goed met pdf’s. Ronald wil graag dat de faculteiten gaan testen en Guus beveelt dit zeker aan. De testperiode is circa 150 dagen, waarvan er op dit moment nog maar 100 over zijn, dus TESTEN AUB!
 • Service Level Agreement
  De vraag is, is er al naar gekeken. De reactie van de coördinatoren is nee en daarom geeft Ronald het bekijken van het Service Level Agreement mee als opdracht voor de volgende vergadering.

4. W.v.t.t.k.

 • Annemiek wil via Webspijker voorkennistoetsen gaan ontwikkelen en wil graag weten welke docenten via Bb toetsen, zodat zij deze kan interviewen
 • De vragenlijst voor ICT-monitor wordt opgesteld en rondgestuurd voor feedback.

5. Sluiting/Volgende vergadering

 • Volgende vergadering: dinsdag 30 november, 10.00 uur, EB-26